Zwiększenie dostępności e-usług publicznych w Ozorkowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

„Zwiększenie dostępności e-usług publicznych w Ozorkowie”

Urząd Miejski w Ozorkowie realizuje projekt pn.: „Zwiększenie dostępności e-usług publicznych w Ozorkowie” w ramach osi priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, działanie IV.2 E- usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W ramach projektu planowane jest stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej (GIS) oraz zakup sprzętu do obsługi systemu.
Kompleksowy system informacji przestrzennej (GIS), wdrożony zostanie w postaci oprogramowania komputerowego.
Wdrożony system będzie umożliwiał mieszkańcom miasta i innym zainteresowanym osobom:
• Dostęp do danych obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
• Wyszukiwarkę: planów miejscowych, przeznaczenia działek, numerów budynków, numerów działek i obrębów inwestycyjnych;
• Dostęp do informacji na temat ofert inwestycyjnych na terenie Gminy;
• Dostęp do informacji na temat instytucji funkcjonujących na terenie Gminy;
• Dostęp do informacji turystycznej (baza noclegowa, atrakcje).

Dostęp do systemu zostanie zapewniony poprzez internetową platformę mapową, która umożliwi realizację wszystkich powyższych funkcjonalności.
Wdrożony system posiadać będzie intuicyjny i przyjazny interfejs, pozwalający na filtrowanie informacji interesujących użytkownika (poprzez zaznaczanie elementów, które mają zostać wyświetlone na mapie).
System zostanie zintegrowany ze stroną internetową Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, dzięki czemu możliwe będzie łatwe prezentowanie danych.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: wrzesień 2015.