Rzecznik Praw KonsumentA?w

Biuro Powiatowego Rzecznika KonsumentA?w

Powiatowy Rzecznik KonsumentA?w:
ai???Ai??Ai?? Ai?? side effects of generic plavix. Viagra Soft no rx, buy clomid. Ewa Walczak – Powiatowy Rzecznik KonsumentA?w
ai???Ai??Ai?? Ai??Jolanta Jatczak – GAi??A?wny Specjalista
ai???Ai??Ai?? Ai??tel.: (42) 2888 310
ai???Ai??Ai?? Ai??adres: 95-100 Zgierz, ul. DAi??uga 49
ai???Ai??Ai?? Ai??pokA?j: 102, budynek B
ai???Ai??Ai?? Ai??e-mail: przk@powiat.zgierz.pl

Do podstawowych zadaAi?? biura naleA?y:
ai???Ai??Ai?? Ai??zapewnienie bezpAi??atnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesA?w konsumentA?w,
ai???Ai??Ai?? Ai??skAi??adanie wnioskA?w w sprawie stanowienia i zmiany przepisA?w prawa miejscowego w zakresie ochrony interesA?w konsumentA?w,
ai???Ai??Ai?? Ai??wystAi??powanie do przedsiAi??biorcA?w w sprawach ochrony praw i interesA?w konsumentA?w,
ai???Ai??Ai?? Ai??wspA?Ai??dziaAi??anie z wAi??aAi??ciwymi miejscowo delegaturami UrzAi??du Ochrony Konkurencji i KonsumentA?w, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
ai???Ai??Ai?? Ai??wykonywanie innych zadaAi?? okreAi??lonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentA?w lub w przepisach odrAi??bnych.

PrzywoAi??ane wyA?ej zadania reguluje ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentA?w (Dz. U. z 2007 r. nr 50 poz.331)

PrzyjAi??cia interesantA?w:
PrzyjAi??cia interesantA?w odbywajAi?? siAi?? w nastAi??pujAi??cych godzinach:
ai???Ai??Ai?? Ai??poniedziaAi??ek, czwartek, piAi??tek: 10.00 ai??i?? 13.00
ai???Ai??Ai?? Ai??wtorek: 12.30 ai??i?? 16.30
ai???Ai??Ai?? Ai??Ai??roda jest dniem wolnym od przyjAi??Ai?? interesantA?w

Porady telefoniczne udzielane sAi?? w godzinach:
ai???Ai??Ai?? Ai??poniedziaAi??ek, Ai??roda, czwartek, piAi??tek: 8.00 ai??i?? 16.00
ai???Ai??Ai?? Ai??wtorek: 8.00 ai??i?? 17.00

Pytania online moA?na kierowaAi?? na adres:
ai???Ai??Ai?? Ai??przk@powiat.zgierz.pl

W sprawach pilnych istnieje takA?e moA?liwoAi??Ai?? uzyskania porady w:
ai???Ai??Ai?? Ai??Biurze Miejskiego Rzecznika KonsumentA?w w A?odzi, ul. Piotrkowska 113
- tel.: (42) 638-46-56

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=158&id=18150

Godziny pracy:
PoniedziaAi??ek, Asroda ai??i?? PiAi??tek od 8.00 do 16.00, Wtorek od 9.00 do 17.00

ai???Ai??Ai?? Ai??Oddziale Federacji KonsumentA?w w A?odzi, ul. Piotrkowska 82
- tel.: (42) 633-08-78