Rzecznik Praw Konsumentów

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
•    Ewa Walczak – Powiatowy Rzecznik Konsumentów
•    Jolanta Jatczak – Główny Specjalista
•    tel.: (42) 2888 310
•    adres: 95-100 Zgierz, ul. Długa 49
•    pokój: 102, budynek B
•    e-mail: przk@powiat.zgierz.pl

Do podstawowych zadań biura należy:
•    zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
•    składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
•    występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
•    współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
•    wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.

Przywołane wyżej zadania reguluje ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50 poz.331)

Przyjęcia interesantów:
Przyjęcia interesantów odbywają się w następujących godzinach:
•    poniedziałek, czwartek, piątek: 10.00 – 13.00
•    wtorek: 12.30 – 16.30
•    środa jest dniem wolnym od przyjęć interesantów

Porady telefoniczne udzielane są w godzinach:
•    poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 16.00
•    wtorek: 8.00 – 17.00

Pytania online można kierować na adres:
•    przk@powiat.zgierz.pl

W sprawach pilnych istnieje także możliwość uzyskania porady w:
•    Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi, ul. Piotrkowska 113
- tel.: (42) 638-46-56

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=158&id=18150

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa – Piątek od 8.00 do 16.00, Wtorek od 9.00 do 17.00

•    Oddziale Federacji Konsumentów w Łodzi, ul. Piotrkowska 82
- tel.: (42) 633-08-78