Rodzina 500 plus

24.02.2016
Uprzejmie informujemy, A?e na stronie gAi??A?wnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki SpoAi??ecznej znajduje siAi?? zaktualizowana wersja podrAi??cznika dla samorzAi??dA?w dotyczAi??cego ustawy o pomocy paAi??stwa w wychowywaniu dzieci.
Link do podrAi??cznika: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/poradnik-dla-samorzadow/

18.02.2016
ai??zRodzina 500 plusai??? juA? w kwietniu

Program ai??zRodzina 500 plusai??? ruszy w caAi??ej Polsce juA? w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.
Ustawa o pomocy paAi??stwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w A?ycie program ai??zRodzina 500 plusai???, w ramach ktA?rego rodzice bAi??dAi?? otrzymywaAi?? Ai??wiadczenie wychowawcze w wysokoAi??ci 500 zAi?? co miesiAi??c na drugie i kolejne dziecko niezaleA?nie od dochodu. Rodziny, w ktA?rych dochA?d nie przekracza 800 zAi?? netto na osobAi?? lub 1200 zAi?? netto (w rodzinach wychowujAi??cych niepeAi??nosprawne dziecko) – otrzymajAi?? je rA?wnieA? na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zAi?? netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objAi??tych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujAi??cych 3,7 mln dzieci.
Program ai??zRodzina 500 plusai??? to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystajAi?? rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukoAi??czenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji A?yciowej rodzin oraz odwrA?cenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.
500 zAi?? to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie bAi??dzie podlegaAi?? egzekucji, podobnie jak inne Ai??wiadczenia dla rodzin. Aswiadczenie wychowawcze nie bAi??dzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych Ai??wiadczeAi?? dla rodzin m.in. z pomocy spoAi??ecznej, funduszu alimentacyjnego, Ai??wiadczeAi?? rodzinnych.
O wsparcie ubiegaAi?? bAi??dAi?? mogli siAi?? takA?e samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastAi??pcze, rodzinne domy dziecka oraz placA?wki opiekuAi??czo-wychowawcze typu rodzinnego.
Wniosek o Ai??wiadczenie wychowawcze bAi??dzie moA?na zAi??oA?yAi?? w gminie, za poAi??rednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o Ai??wiadczenie wychowawcze bAi??dzie moA?na zAi??oA?yAi?? za pomocAi?? portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowoAi??ci elektronicznej.
Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze Ai??wiadczenia wychowawcze zostanAi?? przyznane na okres od dnia wejAi??cia w A?ycie ustawy do dnia 30 wrzeAi??nia 2017 r.
JeAi??li osoba zAi??oA?y wniosek w terminie trzech miesiAi??cy od dnia wejAi??cia w A?ycie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to Ai??wiadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypAi??acone z wyrA?wnaniem poczAi??wszy od dnia wejAi??cia w A?ycie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.
Natomiast w przypadku zAi??oA?enia wniosku po upAi??ywie trzech miesiAi??cy od dnia wejAi??cia w A?ycie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do Ai??wiadczenie zostanie przyznane i wypAi??acone poczAi??wszy od miesiAi??ca, w ktA?rym wpAi??ynAi??Ai?? wniosek z prawidAi??owo wypeAi??nionymi dokumentami.

buy Malegra DXT, order dapoxetine.

walmart pharmacy refill request. mail order medicine, mail order medicine bystolic coupon, bystolic coupon, bystolic coupon, bystolic coupon, bystolic coupon, bystolic coupon. , mail order medicine, mail order medicine, mail order medicine, mail order medicine, mail order medicine, mail order medicine.