Ozorków - miasto bez przemocy
                   Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!
Szukaj:
SPRAWCA PRZEMOCY
Nie sposób mówić o przemocy w rodzinie z pominięciem osób krzywdzących swoich najbliższych. Człowiek uczy się bycia sprawcą przemocy wobec najbliższych. Wpływają na to m.in. traumatyczne zdarzenia z dzieciństwa, brak akceptacji i właściwych kontaktów z najbliższymi, częste wzory agresywnego zachowania w rodzinie i środowisku, potrzeba dominacji i wywierania wpływu, czy - bardzo rzadko - zaburzenia psychopatyczne.

Sprawcy często charakteryzują się autorytarnymi poglądami, są przekonani, że najlepszym sposobem, zdobycia szacunku jest wywoływanie lęku i demonstracja siły. Są przekonani, że rodzina będzie prawidłowo funkcjonować jedynie wtedy, kiedy opiera się na władzy i posłuszeństwie. W sferze emocjonalnej charakteryzuje ich brak empatii, niska wrażliwość, często niskie poczucie wartości łatwość przeżywania gniewu i złości. To wszystko powoduje że zachowują się agresywnie, są skłonni do stosowania przymusu i kontrolowania innych osób.

Sprawcy przemocy przejawiają - głównie wobec świadków przemocy i przedstawicieli służb, którzy podejmują interwencję - szereg manipulacji, które mają usprawiedliwiać ich zachowania. Są to:

  1. próby przekonania wszystkich, że przemoc to wypadek, zbieg nieszczęśliwych okoliczności i wydarzeń, że to nie była jego/jej wina,
  2. bagatelizowanie sytuacji, do której doszło i skutków przemocy - "właściwie nic takiego się nie stało",
  3. przedstawienie swojego zachowania, jako uzasadnionego wymierzenia zasłużonej kary (np. bo źle wywiązuje się ze swoich obowiązków domowych),
  4. odwoływanie się do wyższych racji i argumentów, że w ten sposób wyraża troskę o dom, rodzinę.