Ozorków - miasto bez przemocy
                   Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!
Szukaj:
PUNKT KONSULTACYJNY
Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji?
Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom?
Porozmawiaj z kimś komu ufasz. Przełam milczenie.

ODWIEDŹ
Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
przy Miejski Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ozorkowie
ul. Konstytucji 3-go Maja 86
wtorek 16.00 - 18.00


Jeśli jesteś osobą dotkniętą przemocą, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy obejmującej:
- wsparcie i poradę - w sprawach rodzinnych, doznanej przemocy, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
- pomoc prawną
- uruchomienie działań dotyczących Niebieskiej Karty - kontakt z Komisariatem Policji w Ozorkowie
- nawiązanie kontaktu z Miejski Ośrodkiem Pomocy Społecznej , Poradnią Leczenia Uzależnień, Zespołem Interdyscyplinarnym - informacji o instytucjach dokonujących obdukcji

Doświadczasz przemocy w rodzinie lub w Twoim otoczeniu stosowana jest przemoc?
W Twojej rodzinie są problemy, z którymi nie umiesz sobie poradzić?
Szukaj pomocy u specjalistów!

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
udziela wsparcia i wszechstronnej pomocy wszystkim osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.