Ozorków - miasto bez przemocy
                   Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!
Szukaj:
Pozycje książkowe o charakterze edukacyjnym
Pozycje książkowe o charakterze edukacyjnym zostały zakupione w ramach projektu "Ozorków - miasto bez przemocy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na czas realizacji projektu pozycje książkowe o charakterze edukacyjnym zostały przekazane do Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy MOPiTU.

Po zakończeniu realizacji projektu pozycje książkowe o charakterze edukacyjnym zostaną przekazane do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie.

Materiały informacyjne