Ozorków - miasto bez przemocy
                   Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!
ANKIETA   Szukaj:
MATERIAŁY RADIOWE
Audycja radiowa nr 1.
dotycząca przeprowadzonej kampanii społecznej. Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, organizacji i instytucji świadczących pomoc

Rozmowa z:
. Burmistrzem Miasta Ozorkowa
. Przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, koordynatorem projektu Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ozorkowie
. Przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie
. Komendantem Komisariatu Policji w Ozorkowie
. Przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ozorkowie
. Pedagogiem szkolnym Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie
. Przedstawicielem służby zdrowia
. Kierownikiem Poradni Leczenia Uzależnień przy Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie
. Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy "Wzajemnie Potrzebni" MONAR - MARKOT w OzorkowieAudycja radiowa nr 2.
dotycząca metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozmowa z:
. Psychologiem, terapeutą rodzinnym
. Pedagogiem szkolnym Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie
. Prawnikiem

Spot radiowy nr 1. dotyczący reakcji na zjawisko przemocy


Spot radiowy nr 2. dotyczący instytucji i organizacji udzielających pomocy


Spot radiowy nr 3. dotyczącej uruchomienia pomocy prawnej i psychologicznej