Ozorków - miasto bez przemocy
                   Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!
Szukaj:
INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt "Ozorków - miasto bez przemocy" współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Gmina Miasta Ozorkowa pozyskała środki finansowe na realizację projektu "Ozorków - miasto bez przemocy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Projekt skierowany jest do mieszkańców i mieszkanek Ozorkowa, głównie do ofiar przemocy, ale również do osób stosujących przemoc wobec członków rodziny, jak i świadków przemocy.

Działania o charakterze informacyjno - promocyjnym oraz doradczym podjęte w ramach projektu "Ozorków - miasto bez przemocy" pozwolą na m.in. podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozyskiwanie wiedzy przez osoby dotknięte przemocą na temat miejsc, w których mogą uzyskać pomoc na terenie miasta Ozorkowa, wzrost świadomości i wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy oraz przełamanie "tabu" jakim jest przemoc w rodzinie.

W ramach realizacji działań kampanii społecznej "Ozorków - miasto bez przemocy" opublikowane zostaną materiały informacyjne na temat przeciwdziałania przemocy, powstanie strona www stanowiąca podstronę Urzędu Miejskiego w Ozorkowie umożliwiająca pozyskanie informacji on-line, natomiast w kwietniu zostanie zapewniona możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy psycho - pedagogicznej i prawnej.

Realizacja projektu: od 01 lutego do 30 kwietnia 2011r.

Projekt ma charakter otwarty.Darmowe liczniki