Kosztowna wiedza na temat wycinania drzew

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 09/04/2008 – 14:12 -

im wiAi??cej drzew tym lepiej

Posiadanie wiedzy prawnej na poniA?szy temat moA?e przyczyniAi?? siAi?? do zaoszczAi??dzenia caAi??kiem sporych sum pieniAi??dzy, wyzwoliAi?? nas od sporych kAi??opotA?w.

order ventolin inhaler next day.

OtA?A? w zwiAi??zku z pojawiajAi??cymi siAi?? informacjami w Ai??rodkach masowego przekazu o przypadkach usuwania drzew bez wymaganego prawem zezwolenia, informujemy o obowiAi??zujAi??cych w tym zakresie przepisach. Stosownie do art.83, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, usuniAi??cie drzew lub krzewA?w z terenu nieruchomoAi??ci moA?e nastAi??piAi?? po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wA?jta lub burmistrza, na wniosek posiadacza nieruchomoAi??ci.

Za usuniAi??cie drzew mogAi?? byAi?? naliczone opAi??aty, ktA?re trafiAi?? na Gminny Fundusz Ochrony Asrodowiska, a za zniszczenie lub usuniAi??cie drzew bez wymaganego zezwolenia wymierza siAi?? obligatoryjnie administracyjnAi?? karAi?? pieniAi??A?nAi??. Stawki kar, uzaleA?nione od gatunku drzew i obwodu pnia na wysokoAi??ci 130 cm. Kary dotkliwe mogAi?? wynieAi??Ai?? nawet do kilkudziesiAi??ciu tysiAi??cy.

Dlatego lepiej dmuchaAi?? na zimne i w przypadku planowanego usuniAi??cia drzew z terenu posesji, dziaAi??ki naleA?y wystAi??piAi?? z wnioskiem do Burmistrza Miasta Ozorkowa o wydanie zezwolenia.

pobierz wniosek

Ponadto informujemy, A?e zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt. 3 ai??i?? 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pA?z. zm. ) w stosunku do gatunkA?w dziko wystAi??pujAi??cych ptakA?w objAi??tych ochronAi?? gatunkowAi?? zabrania siAi?? umyAi??lnego niszczenia ich gniazd, jaj, postaci mAi??odocianych oraz siedlisk. Jako siedlisko ptakA?w traktuje siAi?? miejsce ich wystAi??powania i lAi??gu. Za naruszenie zakazA?w obowiAi??zujAi??cych w stosunku do gatunkA?w chronionych , sprawca zgodnie z art. 126 ww. ustawy podlega karze aresztu albo grzywny.

PamiAi??taj!!!

Zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o ochronie przyrody Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 prace zwiAi??zane z usuwaniem gniazd z obiektA?w budowlanych i terenA?w zieleni, jeA?eli wymagajAi?? tego wzglAi??dy bezpieczeAi??stwa lub sanitarne dopuszczalne sAi?? poza okresem lAi??gowym ptakA?w, tj. od 16 paA?dziernika do koAi??ca lutego.

Super Tadarise buy online, clomid without prescription.