Zmiany w ustawie o opłacie skarbowej

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 11:25 -

Opłata skarbowa

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. nowej ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 z 2006 r., poz. 1635) wprowadzającej istotne zmiany do dotychczasowego porządku prawnego informujemy, że opłaty skarbowej nie będzie można już dokonywać przy użyciu znaków tej opłaty lecz wyłącznie w formie gotówkowej poprzez wpłaty na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Ozorkowie w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o numerze 78 1240 3057 1111 0000 3451 7880 lub
w kasie tutejszego Urzędu Miejskiego, II piętro.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe