ZAi??ote Gody

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 28/10/2008 – 15:49 -

– MiAi??oAi??Ai??, przyjaA?Ai??, wzajemny szacunek i zrozumienie pozwalajAi?? pokonaAi?? codzienne problemy i razem przejAi??Ai?? przez A?ycie viagra sale from canadian company, viagra sale from canadian company, viagra sale from canadian company, viagra sale from canadian company, viagra sale from canadian company, viagra sale from canadian company, viagra sale from canadian company, viagra sale from canadian company. ai??i?? mA?wili paAi??stwo Krystyna i JA?zef Bakalarz, ktA?rzy znaleA?li siAi?? wAi??rA?d dwudziestu czterech par, uhonorowanych medalem Prezydenta RP za dAi??ugoletnie poA?ycie maAi??A?eAi??skie. W tym roku medal ten przyznano siedemnastu parom z Miasta Ozorkowa i piAi??ciu z Gminy OzorkA?w. UroczystoAi??Ai??, z udziaAi??em ai??zzAi??otychai??? jubilatA?w i ich rodzin, odbyAi??a siAi?? 27 paA?dziernika w Sali AslubA?w USC w Ozorkowie. Medale, listy gratulacyjne i kwiaty jubilaci otrzymali z rAi??k burmistrza Piotra GiziAi??skiego buy promethazine codeine syrup, buy promethazine codeine syrup, buy promethazine codeine syrup, buy promethazine codeine syrup, buy promethazine codeine syrup, buy promethazine codeine syrup. i wA?jta WAi??adysAi??awa Sobolewskiego.
Specjalnymi dyplomami i upominkami uhonorowano takA?e dwie pary z 60-letnim staA?em maAi??A?eAi??skim.
- UdziaAi?? w takiej uroczystoAi??ci to dla mnie ogromny zaszczyt ai??i?? mA?wiAi?? burmistrz Piotr GiziAi??ski ai??i?? Ten szczegA?lny jubileusz jest dowodem na to, jak waA?na w A?yciu jest miAi??oAi??Ai?? i bliskoAi??Ai?? drugiej osoby. Serdecznie paAi??stwu gratulujAi?? i A?yczAi??, by kolejne lata upAi??ywaAi??y w szczAi??Ai??ciu, zdrowiu i miAi??oAi??ci.
Po czAi??Ai??ci oficjalnej uroczystoAi??ci, jubilaci i ich goAi??cie wznieAi??li toast lampkAi?? szampana, wysAi??uchali teA? koncertu w wykonaniu kapeli ai??zOzorkowianieai???. Uhonorowani maAi??A?onkowie, nie kryjAi??c Ai??ez wzruszenia, zaAi??piewali wspA?lnie z kapelAi?? ai??zSerca Dwa..ai??i??
Dla paAi??stwa CzesAi??awy i Feliksa Adamskich, ktA?rzy sAi?? maAi??A?eAi??stwem od 60-u lat, zawsze najwaA?niejsza byAi??a i jest rodzina.
- Mamy troje dzieci, dziewiAi??cioro wnuczAi??t i piAi??cioro prawnuczAi??t. Bardzo czAi??sto siAi?? spotykamy, spAi??dzamy ze sobAi?? naprawdAi?? duA?o czasu ai??i?? mA?wiAi??a pani CzesAi??awa.
PaAi??stwo Adamscy poznali siAi?? w czasie wojny, gdy wspA?lnie pracowali w Sokolnikach. Pani CzesAi??awa miaAi??a wtedy 21 lat, pan Feliks 26. Ich receptAi?? na tak dAi??ugie i zgodne maAi??A?eAi??stwo jest miAi??oAi??Ai?? i wzajemny szacunek.
ai??i?? W kaA?dym maAi??A?eAi??stwie zdarzajAi?? siAi?? czasem nieporozumienia, kAi??A?tnie, ale najwaA?niejsze to umieAi?? sobie wybaczaAi?? ai??i?? uwaA?ajAi?? paAi??stwo Adamscy.

Pary uhonorowane medalem za dAi??ugoletnie poA?ycie maAi??A?eAi??skie z Miasta Ozorkowa: format de viagra sur le marche. Krystyna i Tadeusz Grzelak, Gryzelda i CzesAi??aw Kowalscy, Romana i DobrosAi??aw Kurc, Krystyna i Korneli Kmiecik, Sabina i Tadeusz Michalak, Teresa i Zygmunt DAi??ugoAi??Ai??ccy, Barbara i Jan WitosAi??awscy, Lucyna i Andrzej Fabjanowscy, Anna i Anatol Klepek, Krystyna i JA?zef Bakalarz, Anna i Aleksander Mech, Zofia i JA?zef Grabowscy, Genowefa i Henryk KAi??pscy, Irena i Stefan Czekalscy, Janina i Jan Matusiak, Maria i MieczysAi??aw Chmieleccy, Barbara i Leoncjusz Komeccy.
Pary uhonorowane medalem za dAi??ugoletnie poA?ycie maAi??A?eAi??skie z Gminy OzorkA?w:
CzesAi??awa i Jan FigasiAi??scy, Zofia i Leszek AswiAi??tczak, Maria i JA?zef Komorowscy, Krystyna i Jan Jurkowscy, Janina i StanisAi??aw KaAi??uA?ny.
Specjalny dyplom, kwiaty i upominki z okazji 60-lecia maAi??A?eAi??stwa otrzymali: Jadwiga i Jan GAi??owaccy oraz CzesAi??awa i Feliks Adamscy. Forzest without prescription, generic lioresal.

Izabela Dobrynin


Bez kategorii | Brak komentarzy »