ZaAi??wiadczenie o udzielonej pomocy de minimis

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:08 -

cipro. buy Zenegra, buy clomid.

xanax street price, xanax street price, xanax street price, xanax street price, xanax street price, xanax street price, xanax street price, xanax street price.
KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Finansowy
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Dorota Ai??al . Ewa Kaczmarek
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro, stanowisko 213 lub 217
Telefon 042 710-32-33, 710-32-17
Podstawa prawna Art. 5 ust. 2 ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r o postAi??powaniu w sprawach dotyczAi??cych pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007r Nr 59 poz. 404 )
Forma wnoszenia dokumentA?w OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty Pisemny wniosek o wydanie zaAi??wiadczenia.
OpAi??aty Nie podlega opAi??acie skarbowej.
Forma zaAi??atwienia sprawy Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8 poz 60 z pA?A?n. zm.)zaAi??wiadczenie wydaje siAi?? bez zbAi??dnej zwAi??oki, nie pA?A?niej jednak niA? w terminie 7 dni od dnia zAi??oA?enia wniosku o wydanie zaAi??wiadczenia.
Tryb odwoAi??awczy W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaAi??wiadczenia stronie przysAi??uguje zaA?alenia do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa w terminie 7 dni od daty dorAi??czenia. ZaA?alenie podlega opAi??acie skarbowej w wysokoAi??ci 5,00zAi??.
Informacje dodatkowe ZaAi??wiadczenie dotyczy podmiotA?w ubiegajAi??cych siAi?? o ulgi w postaci umorzenia zalegAi??oAi??ci podatkowych, odsetek za zwAi??okAi??, rozAi??oA?enia na raty lub odroczenia terminu pAi??atnoAi??ci podatku lub zalegAi??oAi??ci podatkowej, ktA?re jako przeznaczenie pomocy wskaA?Ai?? na pomoc de minimis.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe