ZaAi??wiadczenie o udzielonej pomocy de minimis

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:08 -

cipro. buy Zenegra, buy clomid.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Finansowy
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Dorota Ai??al . Ewa Kaczmarek
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro, stanowisko 213 lub 217
Telefon 042 710-32-33, 710-32-17
Podstawa prawna Art. 5 ust. 2 ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r o postAi??powaniu w sprawach dotyczAi??cych pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007r Nr 59 poz. 404 )
Forma wnoszenia dokumentA?w OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty Pisemny wniosek o wydanie zaAi??wiadczenia.
OpAi??aty Nie podlega opAi??acie skarbowej.
Forma zaAi??atwienia sprawy Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8 poz 60 z pA?A?n. zm.)zaAi??wiadczenie wydaje siAi?? bez zbAi??dnej zwAi??oki, nie pA?A?niej jednak niA? w terminie 7 dni od dnia zAi??oA?enia wniosku o wydanie zaAi??wiadczenia.
Tryb odwoAi??awczy W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaAi??wiadczenia stronie przysAi??uguje zaA?alenia do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa w terminie 7 dni od daty dorAi??czenia. ZaA?alenie podlega opAi??acie skarbowej w wysokoAi??ci 5,00zAi??.
Informacje dodatkowe ZaAi??wiadczenie dotyczy podmiotA?w ubiegajAi??cych siAi?? o ulgi w postaci umorzenia zalegAi??oAi??ci podatkowych, odsetek za zwAi??okAi??, rozAi??oA?enia na raty lub odroczenia terminu pAi??atnoAi??ci podatku lub zalegAi??oAi??ci podatkowej, ktA?re jako przeznaczenie pomocy wskaA?Ai?? na pomoc de minimis.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe