ZaAi??wiadczenia w podatkach i opAi??atach lokalnych

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:05 -

buy estradiol no rx usa.
buy nolvadex, Zoloft withoutprescription.
KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Finansowy
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Karolina Pietrasik, Dorota Ai??al
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro, stanowisko 215 lub 213
Telefon 42 710-31-45, 710-32-33
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( teks jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 613 z pA?A?n. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opAi??acie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2006r Nr 225, poz. 1635 z pA?A?n. zm.).
Forma wnoszenia dokumentA?w OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty Pisemny wniosek o wydanie zaAi??wiadczenia:

  • o niezaleganiu w podatkach,
  • stwierdzajAi??cego stan zalegAi??oAi??ci,
  • o posiadaniu / nie posiadaniu gospodarstwa rolnego,
  • o wielkoAi??ci gospodarstwa rolnego,
  • inne.
OpAi??aty OpAi??ata skarbowa w wysokoAi??ci:

  • za wydanie zaAi??wiadczenia o niezaleganiu w podatkach 21,00 zAi??,
  • pozostaAi??e 17,00 zAi??

konto Bank PEKAO S.A. I o/ Zgierz.
Nr kontaAi??85 1240 3057 1111 0010 6162 4273

Forma zaAi??atwienia sprawy ZaAi??wiadczenie jest wydawane w ciAi??gu 7 dni od daty zAi??oA?enia wniosku.
Tryb odwoAi??awczy W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaAi??wiadczenia stronie przysAi??uguje zaA?alenia do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa w terminie 7 dni od daty dorAi??czenia.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe