ZaAi??wiadczenia w podatkach i opAi??atach lokalnych

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:05 -

buy estradiol no rx usa.

salep bactroban, salep bactroban, salep bactroban, salep bactroban, salep bactroban, salep bactroban.

best mascara for dramatic lashes, best mascara for dramatic lashes, best mascara for dramatic lashes, best mascara for dramatic lashes, best mascara for dramatic lashes, best mascara for dramatic lashes, best mascara for dramatic lashes, best mascara for dramatic lashes.

buy nolvadex, Zoloft withoutprescription.
KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Finansowy
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Karolina Pietrasik, Dorota Ai??al
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro, stanowisko 215 lub 213
Telefon 42 710-31-45, 710-32-33
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( teks jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 613 z pA?A?n. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opAi??acie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2006r Nr 225, poz. 1635 z pA?A?n. zm.).
Forma wnoszenia dokumentA?w OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty Pisemny wniosek o wydanie zaAi??wiadczenia:

  • o niezaleganiu w podatkach,
  • stwierdzajAi??cego stan zalegAi??oAi??ci,
  • o posiadaniu / nie posiadaniu gospodarstwa rolnego,
  • o wielkoAi??ci gospodarstwa rolnego,
  • inne.
OpAi??aty OpAi??ata skarbowa w wysokoAi??ci:

  • za wydanie zaAi??wiadczenia o niezaleganiu w podatkach 21,00 zAi??,
  • pozostaAi??e 17,00 zAi??

konto Bank PEKAO S.A. I o/ Zgierz.
Nr kontaAi??85 1240 3057 1111 0010 6162 4273

Forma zaAi??atwienia sprawy ZaAi??wiadczenie jest wydawane w ciAi??gu 7 dni od daty zAi??oA?enia wniosku.
Tryb odwoAi??awczy W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaAi??wiadczenia stronie przysAi??uguje zaA?alenia do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa w terminie 7 dni od daty dorAi??czenia.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe