Zamiana nieruchomości

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 15:07 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnym
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Anna Walczak
Adres 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, I piętro, okienko 109
Telefon 042 710 31 22
Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami
Forma wnoszenia podania Osobiście lub pocztą
Wymagane dokumenty Wniosek osoby zainteresowanej zamianą – pobierz wniosek
Opłaty Czynność nie podlega opłacie skarbowej.
Forma załatwienia sprawy Zamiana nieruchomości odbywa się w drodze rokowań z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi zamienianych nieruchomości. Rokowania winny zakończyć się podpisaniem protokołu rokowań stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego – zamiany nieruchomości.
Termin załatwienia sprawy Uzgodniony w trakcie rokowań, w razie konieczności zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta termin realizacji zamiany zależny od możliwości finansowych Gminy Miasta Ozorkowa.
Tryb odwoławczy Nie jest przewidywany, jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia zgodnego oświadczenia woli przed notariuszem
Informacje dodatkowe Po podjęciu przez Radę Miejską stosownej uchwały, rzeczoznawca majątkowy dokonuje wyceny wartości zamienianych nieruchomości. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Bez kategorii | Brak komentarzy »