Zameldowanie lub wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich i cudzoziemców

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 14:41 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Joanna Górna-Staniszewska
Adres 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 16
Telefon 042 710 31 29
Podstawa prawna Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (Dz.U. Z 2006 Nr 139, poz. 993 z późn. zm)
Forma wnoszenia podania Osobiście
Wymagane dokumenty
  • Dowód osobisty
  • Książeczka Wojskowa
  • Akt własności
Formularze do pobrania 1. zameldowanie na pobyt czasowy 2. zameldowanie na pobyt staly3. zgloszenie wymeldowania z pobytu czasowego
Opłaty Brak
Forma załatwienia sprawy Wydanie zaświadczenia
Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie
Tryb odwoławczy -
Informacje dodatkowe -

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe