Wzajemna zamiana mieszkaAi??

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 14:57 -

buy qnexa online from canada drugs, buy qnexa online from canada drugs, buy qnexa online from canada drugs, buy qnexa online from canada drugs, buy qnexa online from canada drugs, buy qnexa online from canada drugs, buy qnexa online from canada drugs, buy qnexa online from canada drugs.

buy Kamagra Chewable online, furosemide 20 mg tablet, furosemide 20 mg tablet, furosemide 20 mg tablet, furosemide 20 mg tablet, furosemide 20 mg tablet, furosemide 20 mg tablet. generic Zoloft.

female cialis for sale.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Gospodarowania MajAi??tkiem Komunalnym
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Zofia KaAi??uA?a
Adres 95-035 OzorkA?w ul. Wigury 1, I piAi??tro, okienko 106
Telefon 042 710 31 21
Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorA?w, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71 poz. 733 – ze zm) i uchwaAi??a Nr XXXVI/359/2001 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzAi??cych w skAi??ad mieszkaniowego zasobu gminy – ze zmianami.
Forma wnoszenia podania OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty
  • Podanie kaA?dej ze stron zainteresowanych zamianAi??.
  • W przypadku gdy jedno z mieszkaAi?? jest lokalem z zasobA?w SpA?Ai??dzielni Mieszkaniowej – zgoda spA?Ai??dzielni na dokonanie zamiany.
  • W przypadku gdy jedno z mieszkaAi?? jest mieszkaniem bAi??dAi??cym w dyspozycji innego podmiotu – zgoda na zamianAi?? dysponenta tego lokalu.
OpAi??aty CzynnoAi??Ai?? nie podlega opAi??acie skarbowej.
Forma zaAi??atwienia sprawy Skierowanie do najmu lokalu
Termin zaAi??atwienia sprawy 30 dni od daty zAi??oA?enia wniosku.
Tryb odwoAi??awczy OdwoAi??anie nie przysAi??uguje. W sytuacji, gdy osoba zainteresowana wzajemnAi?? zamianAi?? mieszkaAi?? nie zgadza siAi?? z odmowAi?? wynajmujAi??cego, moA?e wystAi??piAi?? w trybie art. 189 Kodeksu postAi??powania cywilnego o ustalenie prawa do dokonania wzajemnej zamiany mieszkaAi?? przez wAi??aAi??ciwy sAi??d rejonowy.
Informacje dodatkowe W przypadku, gdy strona zamiany zalega z zapAi??atAi?? czynszu lub innych opAi??at zamiana moA?e byAi?? dokonana dopiero po spAi??acie zadAi??uA?enia lub zawarciu umowy spAi??aty.


Bez kategorii | Brak komentarzy »