WydzierA?awianie nieruchomoAi??ci w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 14:58 -

swiss cialis.

cialis in canada over the counter, cialis in canada over the counter, cialis in canada over the counter, cialis in canada over the counter, cialis in canada over the counter, cialis in canada over the counter, cialis in canada over the counter, cialis in canada over the counter.

dapoxetine online, lioresal online.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Gospodarowania MajAi??tkiem Komunalnym
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Anna Owczarek
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, I piAi??tro, okienko 107
Telefon 042 710 31 21
Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoAi??ciami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z pA?A?. zmianami), UchwaAi??a Nr LIV/ 429/ 06 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek opAi??at za dzierA?awAi?? gruntA?w Gminy Miasta Ozorkowa, Ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16 poz.93 z pA?A?. zmianami)
Forma wnoszenia podania OsobiAi??cie
Wymagane dokumenty DowA?d wpAi??aty wadium wniesionego w wyznaczonym terminie i okreAi??lonej wysokoAi??ci
OpAi??aty CzynnoAi??Ai?? nie podlega opAi??acie skarbowej.
Forma zaAi??atwienia sprawy Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest speAi??nienie wymagaAi?? okreAi??lonych w ogAi??oszeniu o przetargu. Warunki, tryb i zasady przeprowadzenia przetargu okreAi??la regulamin przetargu. W wyniku rozstrzygniAi??cia przetargu sporzAi??dzany jest protokA?Ai?? ustalajAi??cy osobAi?? dzierA?awcy, stawkAi?? za 1 m kw. nieruchomoAi??ci oraz termin i miejsce podpisania umowy dzierA?awy.
Termin zaAi??atwienia sprawy Nie dAi??uA?ej niA? 30 dni od daty zakoAi??czenia przetargu.
Tryb odwoAi??awczy Uczestnik przetargu moA?e w terminie 7 dni od dnia ogAi??oszenia wyniku przetargu zaskarA?yAi?? czynnoAi??ci zwiAi??zane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe Wykaz nieruchomoAi??ci gruntowych przeznaczonych do wydzierA?awienia w drodze przetargu podaje siAi?? do publicznej wiadomoAi??ci na okres 21 dni poprzez umieszczenie na tablicach ogAi??oszeAi?? UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie oraz w lokalnej prasie. Po ustaleniu wykazu Burmistrz Miasta Ozorkowa ogAi??asza przetarg ustny nieograniczony poprzez umieszczenie na tablicach ogAi??oszeAi?? UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie oraz w lokalnej prasie.


Bez kategorii | Brak komentarzy »