WydzierA?awianie nieruchomoAi??ci w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 14:58 -

swiss cialis.

dapoxetine online, lioresal online.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Gospodarowania MajAi??tkiem Komunalnym
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Anna Owczarek
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, I piAi??tro, okienko 107
Telefon 042 710 31 21
Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoAi??ciami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z pA?A?. zmianami), UchwaAi??a Nr LIV/ 429/ 06 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek opAi??at za dzierA?awAi?? gruntA?w Gminy Miasta Ozorkowa, Ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16 poz.93 z pA?A?. zmianami)
Forma wnoszenia podania OsobiAi??cie
Wymagane dokumenty DowA?d wpAi??aty wadium wniesionego w wyznaczonym terminie i okreAi??lonej wysokoAi??ci
OpAi??aty CzynnoAi??Ai?? nie podlega opAi??acie skarbowej.
Forma zaAi??atwienia sprawy Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest speAi??nienie wymagaAi?? okreAi??lonych w ogAi??oszeniu o przetargu. Warunki, tryb i zasady przeprowadzenia przetargu okreAi??la regulamin przetargu. W wyniku rozstrzygniAi??cia przetargu sporzAi??dzany jest protokA?Ai?? ustalajAi??cy osobAi?? dzierA?awcy, stawkAi?? za 1 m kw. nieruchomoAi??ci oraz termin i miejsce podpisania umowy dzierA?awy.
Termin zaAi??atwienia sprawy Nie dAi??uA?ej niA? 30 dni od daty zakoAi??czenia przetargu.
Tryb odwoAi??awczy Uczestnik przetargu moA?e w terminie 7 dni od dnia ogAi??oszenia wyniku przetargu zaskarA?yAi?? czynnoAi??ci zwiAi??zane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe Wykaz nieruchomoAi??ci gruntowych przeznaczonych do wydzierA?awienia w drodze przetargu podaje siAi?? do publicznej wiadomoAi??ci na okres 21 dni poprzez umieszczenie na tablicach ogAi??oszeAi?? UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie oraz w lokalnej prasie. Po ustaleniu wykazu Burmistrz Miasta Ozorkowa ogAi??asza przetarg ustny nieograniczony poprzez umieszczenie na tablicach ogAi??oszeAi?? UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie oraz w lokalnej prasie.


Bez kategorii | Brak komentarzy »