WydzierA?awianie nieruchomoAi??ci gruntowych w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 14:57 -

tesco chemist online, tesco chemist online, tesco chemist online, tesco chemist online, tesco chemist online, tesco chemist online, tesco chemist online, tesco chemist online.

Brand Cialis without prescription, dapoxetine online.

modalit?�???�A� emploi viagra.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Gospodarowania MajAi??tkiem Komunalnym
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Anna Owczarek
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, I piAi??tro, okienko 107
Telefon 042 710 31 21
Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoAi??ciami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z pA?A?. zmianami ), UchwaAi??a Nr LIV/ 429/ 06 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek opAi??at za dzierA?awAi?? gruntA?w Gminy Miasta Ozorkowa, Ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16 poz.93 z pA?A?. zmianami)
Forma wnoszenia podania OsobiAi??cie, pocztAi??
OpAi??aty Wniosek nie podlega opAi??acie skarbowej.
Forma zaAi??atwienia sprawy Umowa dzierA?awy
Termin zaAi??atwienia sprawy W ciAi??gu 7 dni, w przypadku uruchomienia dodatkowych procedur nie dAi??uA?ej niA? 3 miesiAi??ce
Tryb odwoAi??awczy Jako czynnoAi??Ai?? cywilno-prawna nie podlega trybowi odwoAi??awczemu.
Informacje dodatkowe Wykaz nieruchomoAi??ci gruntowych przeznaczonych do wydzierA?awienia w drodze bezprzetargowej podaje siAi?? do publicznej wiadomoAi??ci na okres 21 dni poprzez umieszczenie na tablicach ogAi??oszeAi?? UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie oraz w lokalnej prasie. OpAi??ata za dzierA?awAi?? gruntA?w wnoszona jest zgodnie z obowiAi??zujAi??cAi?? uchwaAi??Ai?? Rady Miejskiej w Ozorkowie i zarzAi??dzeniem Burmistrza Miasta Ozorkowa.


Bez kategorii | Brak komentarzy »