Wydawanie wypisA?w i wyrysA?w z planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:47 -

canpharm viagra, canpharm viagra, canpharm viagra, canpharm viagra, canpharm viagra, canpharm viagra.

indiadrugstoe.

buy Penegra, buy dapoxetine.

finasteride 5mg without a prescription, finasteride 5mg without a prescription, finasteride 5mg without a prescription, finasteride 5mg without a prescription, finasteride 5mg without a prescription, finasteride 5mg without a prescription, finasteride 5mg without a prescription, finasteride 5mg without a prescription.

KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? Polityki Przestrzennej
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: PrzemysAi??aw WiAi??niewski
Adres: 95 – 035 OzorkA?w, ul. Wigury 1 II piAi??tro, pokA?j 213
Telefon: 042 710-31-28
Podstawa prawna: - Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pA?A?n. zm.)
Forma wnoszenia podania: OsobiAi??cie.
Wymagane dokumenty: Dokument stwierdzajAi??cy toA?samoAi??Ai??.
Formularze do pobrania: Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego lub zaAi??wiadczenia o braku planu – pobierz wniosek
OpAi??aty: Zasady odpAi??atnoAi??ci za wypisy i wyrysy z planu okreAi??la zaAi??Ai??cznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opAi??acie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) czAi??Ai??Ai?? I pkt 51, kol. 3.

NaleA?noAi??Ai?? za sporzAi??dzenie:
- wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego wynosi

  • do 5 stron 30,00 zAi??,
  • powyA?ej 5 stron 50,00 zAi??

- wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

  • za kaA?dAi?? wchodzAi??cAi?? w skAi??ad wyrysu peAi??nAi?? lub rozpoczAi??tAi?? czAi??Ai??Ai?? odpowiadajAi??cAi?? stronie formatu A4 wynosi 20,00 zAi??,
  • nie wiAi??cej niA? 200,00 zAi??

W przypadku wydania zaAi??wiadczenia wysokoAi??Ai?? opAi??aty skarbowej od czynnoAi??ci urzAi??dowej wynosi 17 zAi?? zgodnie z zaAi??Ai??cznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opAi??acie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) czAi??Ai??Ai?? II pkt 21, kol. 3. ObowiAi??zek zapAi??aty opAi??aty skarbowej powstaje z chwilAi?? dokonania zgAi??oszenia lub zAi??oA?enia wniosku o dokonanie czynnoAi??ci urzAi??dowej. SkAi??adajAi??cy wniosek zobowiAi??zany jest zaAi??Ai??czyAi?? dowA?d zapAi??aty naleA?nej opAi??aty skarbowej. Forma zaAi??atwienia sprawy:

Termin zaAi??atwienia sprawy: do 30 dni,
do 7 dni w przypadku zaAi??wiadczenia.
Tryb odwoAi??awczy: -
Informacje dodatkowe: KaA?dy ma prawo wglAi??du do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisA?w i wyrysA?w


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe