WstAi??pienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie dotychczasowego najemcy, w trybie kodeksu cywilnego – art.691

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 15:07 -

buy dapoxetine online, buy lioresal online. best pharmacy online buy atarax, best pharmacy online buy atarax, best pharmacy online buy atarax, best pharmacy online buy atarax, best pharmacy online buy atarax, best pharmacy online buy atarax, best pharmacy online buy atarax, best pharmacy online buy atarax.
KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Gospodarowania MajAi??tkiem Komunalnym
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Zofia KaAi??uA?a
Adres 95-035 OzorkA?w ul. Wigury 1, I piAi??tro, okienko 106
Telefon 042 710 31 21
Podstawa prawna Art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity
Forma wnoszenia podania OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty
  • Wniosek (podanie) o potwierdzenie wstAi??pienia w stosunek najmu.
  • Akt zgonu najemcy lokalu (ksero).
  • Dokument potwierdzajAi??cy stopieAi?? pokrewieAi??stwa z najemcAi?? lokalu.
OpAi??aty CzynnoAi??Ai?? nie podlega opAi??acie skarbowej.
Forma zaAi??atwienia sprawy Na wniosek zainteresowanego przeprowadzane jest postAi??powanie potwierdzajAi??ce fakt nabycia uprawnieAi?? do wstAi??pienia w stosunek najmu. Potwierdzenie uprawnieAi?? do najmu lokalu mieszkalnego nastAi??puje w formie pisemnej.
Termin i sposA?b zaAi??atwienia sprawy 30 dni od daty zAi??oA?enia wniosku.
Tryb odwoAi??awczy OdwoAi??anie nie przysAi??uguje. W sytuacji, gdy osoba zainteresowana uzyskaniem potwierdzenia wstAi??pienia w stosunek najmu lokalu nie zgadza siAi?? z zajAi??tym przez wynajmujAi??cego stanowiskiem, moA?e wystAi??piAi?? w trybie art. 189 Kodeksu postAi??powania cywilnego o ustalenie istnienia stosunku najmu przez wAi??aAi??ciwy sAi??d rejonowy.

one man one jar watch online, one man one jar watch online, one man one jar watch online, one man one jar watch online, one man one jar watch online, one man one jar watch online. doxycycline hyclate 100mg cap.


Bez kategorii | Brak komentarzy »