WstAi??pienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie dotychczasowego najemcy, w trybie kodeksu cywilnego – art.691

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 15:07 -

buy dapoxetine online, buy lioresal online.
KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Gospodarowania MajAi??tkiem Komunalnym
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Zofia KaAi??uA?a
Adres 95-035 OzorkA?w ul. Wigury 1, I piAi??tro, okienko 106
Telefon 042 710 31 21
Podstawa prawna Art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity
Forma wnoszenia podania OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty
  • Wniosek (podanie) o potwierdzenie wstAi??pienia w stosunek najmu.
  • Akt zgonu najemcy lokalu (ksero).
  • Dokument potwierdzajAi??cy stopieAi?? pokrewieAi??stwa z najemcAi?? lokalu.
OpAi??aty CzynnoAi??Ai?? nie podlega opAi??acie skarbowej.
Forma zaAi??atwienia sprawy Na wniosek zainteresowanego przeprowadzane jest postAi??powanie potwierdzajAi??ce fakt nabycia uprawnieAi?? do wstAi??pienia w stosunek najmu. Potwierdzenie uprawnieAi?? do najmu lokalu mieszkalnego nastAi??puje w formie pisemnej.
Termin i sposA?b zaAi??atwienia sprawy 30 dni od daty zAi??oA?enia wniosku.
Tryb odwoAi??awczy OdwoAi??anie nie przysAi??uguje. W sytuacji, gdy osoba zainteresowana uzyskaniem potwierdzenia wstAi??pienia w stosunek najmu lokalu nie zgadza siAi?? z zajAi??tym przez wynajmujAi??cego stanowiskiem, moA?e wystAi??piAi?? w trybie art. 189 Kodeksu postAi??powania cywilnego o ustalenie istnienia stosunku najmu przez wAi??aAi??ciwy sAi??d rejonowy.

doxycycline hyclate 100mg cap.


Bez kategorii | Brak komentarzy »