Wniosek o udostAi??pnienie informacji o Ai??rodowisku i jego ochronie

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 03/02/2007 – 12:55 -

ukraine pharmacy online.

depakote reviews, clomid reviews.

tramadol overnight delivery top 10, tramadol overnight delivery top 10, tramadol overnight delivery top 10, tramadol overnight delivery top 10, tramadol overnight delivery top 10, tramadol overnight delivery top 10, tramadol overnight delivery top 10, tramadol overnight delivery top 10.

KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? Polityki Przestrzennej
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: Emilia Pokrzeptowicz
Adres: 95 – 035 OzorkA?w, ul. Wigury 1
II piAi??tro, pokA?j 208
Telefon: (42) 710 – 31 -37
Podstawa prawna: Art. 8 , art. 12 ust. 1 ustawy o udostAi??pnianiu informacji o Ai??rodowisku i jego ochronie, udziale spoAi??eczeAi??stwa w ochronie Ai??rodowiska oraz o ocenach oddziaAi??ywania na Ai??rodowisko z dnia 3 paA?dziernika 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
Forma wnoszenia podania: OsobiAi??cie lub pocztAi??
Wymagane dokument - wniosek o udostAi??pnienie informacji o Ai??rodowisku i jego ochronie
Formularze do pobrania: Wniosek o udostAi??pnienie informacji o Ai??rodowisku i jego ochronie – pobierz wniosek
OpAi??aty: Wyszukiwanie i przeglAi??danie w siedzibie organu administracji dokumentA?w wyszczegA?lnionych w publicznie dostAi??pnym wykazie danych jest bezpAi??atne, za wyszukiwanie informacji, sporzAi??dzanie kopii oraz ich przesAi??anie organ administracji pobiera opAi??aty.
Forma zaAi??atwienia sprawy: UdostAi??pnianie informacji o Ai??rodowisku i jego ochronie nastAi??puje w sposA?b i w formie okreAi??lonych we wniosku.
Termin zaAi??atwienia sprawy: W terminach przewidzianych w KPA
Tryb odwoAi??awczy: -


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe