Wniosek o udostAi??pnienie informacji o Ai??rodowisku i jego ochronie

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 03/02/2007 – 12:55 -

ukraine pharmacy online.

depakote reviews, clomid reviews.

KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? Polityki Przestrzennej
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: Emilia Pokrzeptowicz
Adres: 95 – 035 OzorkA?w, ul. Wigury 1
II piAi??tro, pokA?j 208
Telefon: (42) 710 – 31 -37
Podstawa prawna: Art. 8 , art. 12 ust. 1 ustawy o udostAi??pnianiu informacji o Ai??rodowisku i jego ochronie, udziale spoAi??eczeAi??stwa w ochronie Ai??rodowiska oraz o ocenach oddziaAi??ywania na Ai??rodowisko z dnia 3 paA?dziernika 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
Forma wnoszenia podania: OsobiAi??cie lub pocztAi??
Wymagane dokument - wniosek o udostAi??pnienie informacji o Ai??rodowisku i jego ochronie
Formularze do pobrania: Wniosek o udostAi??pnienie informacji o Ai??rodowisku i jego ochronie – pobierz wniosek
OpAi??aty: Wyszukiwanie i przeglAi??danie w siedzibie organu administracji dokumentA?w wyszczegA?lnionych w publicznie dostAi??pnym wykazie danych jest bezpAi??atne, za wyszukiwanie informacji, sporzAi??dzanie kopii oraz ich przesAi??anie organ administracji pobiera opAi??aty.
Forma zaAi??atwienia sprawy: UdostAi??pnianie informacji o Ai??rodowisku i jego ochronie nastAi??puje w sposA?b i w formie okreAi??lonych we wniosku.
Termin zaAi??atwienia sprawy: W terminach przewidzianych w KPA
Tryb odwoAi??awczy: -


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe