Wniosek o ustalenie numeru porzAi??dkowego

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:43 -

Cialis Black online, generic lioresal.

canadian pharmacy genreric suhgra.

KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? Polityki Przestrzennej
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: mgr inA?. Beata WiAi??niewska
Adres: 95 – 035 OzorkA?w, ul. Wigury 1 II piAi??tro, pokA?j 205
Telefon: (42) 710-31-41
Podstawa prawna: - Art. 47a ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ai??i?? Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pA?A?n. zm.),
- RozporzAi??dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowoAi??ci, ulic i adresA?w (Dz. U. z 2012r. poz. 125).
Forma wnoszenia podania: OsobiAi??cie lub drogAi?? pocztowAi??.
Wymagane dokumenty:
  1. Dokument potwierdzajAi??cy toA?samoAi??Ai??.
  2. Wniosek o ustalenie numeru porzAi??dkowego.

Do wniosku naleA?y doAi??Ai??czyAi??:

- jeA?eli budynek jest prognozowany do wybudowania ai??i?? wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzjAi?? o warunkach zabudowy,

- jeA?eli budynek jest w trakcie budowy ai??i?? pozwolenie na budowAi?? oraz mapAi?? lokalizujAi??ca usytuowanie projektowanego budynku,

- jeA?eli budynek jest wybudowany ai??i?? mapAi?? lokalizujAi??cAi?? istniejAi??cy budynek.

Formularze do pobrania: Wniosek o ustalenie numeru porzAi??dkowego ai??i?? Pobierz wniosek (docx), Pobierz wniosek (pdf)
OpAi??aty: NieodpAi??atnie
Forma zaAi??atwienia sprawy: Zawiadomienie o nadaniu numeru porzAi??dkowego nieruchomoAi??ci.
Termin zaAi??atwienia sprawy: do 14 dni.
Tryb odwoAi??awczy: -
Informacje dodatkowe: Burmistrz ustala numery porzAi??dkowe budynkA?w mieszkalnych oraz innych budynkA?w przeznaczonych do staAi??ego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczegA?lnoAi??ci budynkA?w: biurowych, ogA?lnodostAi??pnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do dziaAi??alnoAi??ci gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania, z urzAi??du lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach wAi??aAi??cicieli nieruchomoAi??ci lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntA?w i budynkA?w, ktA?re tymi nieruchomoAi??ciami wAi??adajAi??.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe