Wniosek o ustalenie numeru porzAi??dkowego

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:43 -

how to order pain pills online, how to order pain pills online, how to order pain pills online, how to order pain pills online, how to order pain pills online, how to order pain pills online, how to order pain pills online, how to order pain pills online.

Cialis Black online, generic lioresal.

canadian pharmacy genreric suhgra.

KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? Polityki Przestrzennej
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: mgr inA?. Beata WiAi??niewska
Adres: 95 – 035 OzorkA?w, ul. Wigury 1 II piAi??tro, pokA?j 205
Telefon: (42) 710-31-41
Podstawa prawna: - Art. 47a ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ai??i?? Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pA?A?n. zm.),
- RozporzAi??dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowoAi??ci, ulic i adresA?w (Dz. U. z 2012r. poz. 125).
Forma wnoszenia podania: OsobiAi??cie lub drogAi?? pocztowAi??.
Wymagane dokumenty:
  1. Dokument potwierdzajAi??cy toA?samoAi??Ai??.
  2. Wniosek o ustalenie numeru porzAi??dkowego.

Do wniosku naleA?y doAi??Ai??czyAi??:

- jeA?eli budynek jest prognozowany do wybudowania ai??i?? wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzjAi?? o warunkach zabudowy,

- jeA?eli budynek jest w trakcie budowy ai??i?? pozwolenie na budowAi?? oraz mapAi?? lokalizujAi??ca usytuowanie projektowanego budynku,

- jeA?eli budynek jest wybudowany ai??i?? mapAi?? lokalizujAi??cAi?? istniejAi??cy budynek.

Formularze do pobrania: Wniosek o ustalenie numeru porzAi??dkowego ai??i?? Pobierz wniosek (docx), Pobierz wniosek (pdf)
OpAi??aty: NieodpAi??atnie
Forma zaAi??atwienia sprawy: Zawiadomienie o nadaniu numeru porzAi??dkowego nieruchomoAi??ci.
Termin zaAi??atwienia sprawy: do 14 dni.
Tryb odwoAi??awczy: -
Informacje dodatkowe: Burmistrz ustala numery porzAi??dkowe budynkA?w mieszkalnych oraz innych budynkA?w przeznaczonych do staAi??ego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczegA?lnoAi??ci budynkA?w: biurowych, ogA?lnodostAi??pnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do dziaAi??alnoAi??ci gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania, z urzAi??du lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach wAi??aAi??cicieli nieruchomoAi??ci lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntA?w i budynkA?w, ktA?re tymi nieruchomoAi??ciami wAi??adajAi??.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe