Lokalizacja infrastruktury technicznej niezwiAi??zanej z drogAi?? w pasie drogowym

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:44 -

where to buy tretinoin cream cheap, where to buy tretinoin cream cheap, where to buy tretinoin cream cheap, where to buy tretinoin cream cheap, where to buy tretinoin cream cheap, where to buy tretinoin cream cheap, where to buy tretinoin cream cheap, where to buy tretinoin cream cheap.

buy nolvadex online without prescription, dapoxetine without prescription.

KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? Polityki Przestrzennej
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: Jakub Jarosik
Adres: 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro
Telefon: 42 710-31-28
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pA?A?n. zm.),
- Porozumienie z dnia 8 paA?dziernika 2007 r. w sprawie przyjAi??cia przez GminAi?? Miasta Ozorkowa zadaAi?? Powiatu Zgierskiego z zakresu zarzAi??du drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa oraz udzielenia dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasta Ozorkowa w celu realizacji przyjAi??tych zadaAi?? (Dz. Urz. Woj. A?A?dzkiego Nr 329, poz. 2983)
Forma wnoszenia podania: OsobiAi??cie lub pocztAi??
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajAi??cie pasa drogowego
  • Mapa do celA?w projektowych lub lokalizacyjnych z naniesionym przedmiotem uzgodnienia

i want to buy eal viagra.

Formularze do pobrania: Pobierz: wniosek o lokalizacje
OpAi??aty: Brak
Forma zaAi??atwienia sprawy: Decyzja
Termin zaAi??atwienia sprawy: W terminach przewidzianych w KPA
Tryb odwoAi??awczy: Od decyzji przysAi??uguje odwoAi??anie w terminie 14 dni od dnia dorAi??czenia decyzji, wnoszone do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa
Informacje dodatkowe: -


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe