Lokalizacja infrastruktury technicznej niezwiAi??zanej z drogAi?? w pasie drogowym

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:44 -

buy nolvadex online without prescription, dapoxetine without prescription.

KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? Polityki Przestrzennej
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: Jakub Jarosik
Adres: 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro
Telefon: 42 710-31-28
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pA?A?n. zm.),
- Porozumienie z dnia 8 paA?dziernika 2007 r. w sprawie przyjAi??cia przez GminAi?? Miasta Ozorkowa zadaAi?? Powiatu Zgierskiego z zakresu zarzAi??du drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa oraz udzielenia dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasta Ozorkowa w celu realizacji przyjAi??tych zadaAi?? (Dz. Urz. Woj. A?A?dzkiego Nr 329, poz. 2983)
Forma wnoszenia podania: OsobiAi??cie lub pocztAi??
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajAi??cie pasa drogowego
  • Mapa do celA?w projektowych lub lokalizacyjnych z naniesionym przedmiotem uzgodnienia

i want to buy eal viagra.

Formularze do pobrania: Pobierz: wniosek o lokalizacje
OpAi??aty: Brak
Forma zaAi??atwienia sprawy: Decyzja
Termin zaAi??atwienia sprawy: W terminach przewidzianych w KPA
Tryb odwoAi??awczy: Od decyzji przysAi??uguje odwoAi??anie w terminie 14 dni od dnia dorAi??czenia decyzji, wnoszone do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa
Informacje dodatkowe: -


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe