Ustalenie wypłaty należnego świadczenia rekompensującego za ćwiczenia wojskowe

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 14:43 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Krzysztof Kawecki, Piotr Banasiak
Adres 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 16
Telefon 042 710 31 31
Podstawa prawna Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 , poz. 461 z późn. zm) jednolity tekst
Forma wnoszenia podania Osobiście
Wymagane dokumenty
  • Wniosek
  • Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń
  • Zaświadczenie o wysokości dochodu i kwocie utraconego wynagrodzenia pracownika w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi
Formularze do pobrania pobierz wniosek
Opłaty zwolnione z opłaty
Forma załatwienia sprawy Decyzja
Termin załatwienia sprawy 7 dni
Tryb odwoławczy Odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa
Informacje dodatkowe -

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe