Usługa rezerwacji

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 15:06 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarowaniem Majątkiem Komunalnym
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Ilona Kmieciak
Adres 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, okienko 110
Telefon 042 710 32 18
Podstawa prawna Uchwała Nr LIV432/06 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia należności za świadczenie usługi rezerwacji na Targowisku Miejskim w Ozorkowie z póżn. zm.
Wymagane dokumenty Dowód osobisty, dane pozwalające na identyfikacje firmy na potrzeby wystawienia faktury VAT.
Opłaty Wysokość opłaty za świadczenie usługi rezerwacji 45,00 zł brutto miesięcznie płatne do 10-go każdego miesiąca.
Forma załatwienia sprawy Z osobą korzystającą z tej usługi zostanie zawarta umowa zlecenia w sprawie świadczenia usługi rezerwacji oznaczonego stanowiska handlowego na Targowisku.
Informacje dodatkowe Należność za świadczoną usługę w wysokości wynikającej z w/w uchwały. Osoba korzystająca z usługi rezerwacji uiszcza przelewem na konto lub w kasie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie w terminie wynikającym z zawartej umowy.

Bez kategorii | Brak komentarzy »