UsAi??uga rezerwacji

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 15:06 -

periactin tablets buy, cheap lioresal. erythromycin online uk.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Gospodarowaniem MajAi??tkiem Komunalnym
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Ilona Kmieciak
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, okienko 110
Telefon 042 710 32 18
Podstawa prawna UchwaAi??a Nr LIV432/06 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia naleA?noAi??ci za Ai??wiadczenie usAi??ugi rezerwacji na Targowisku Miejskim w Ozorkowie z pA?A?n. zm.
Wymagane dokumenty DowA?d osobisty, dane pozwalajAi??ce na identyfikacje firmy na potrzeby wystawienia faktury VAT.
OpAi??aty WysokoAi??Ai?? opAi??aty za Ai??wiadczenie usAi??ugi rezerwacji 45,00 zAi?? brutto miesiAi??cznie pAi??atne do 10-go kaA?dego miesiAi??ca.
Forma zaAi??atwienia sprawy Z osobAi?? korzystajAi??cAi?? z tej usAi??ugi zostanie zawarta umowa zlecenia w sprawie Ai??wiadczenia usAi??ugi rezerwacji oznaczonego stanowiska handlowego na Targowisku.
Informacje dodatkowe NaleA?noAi??Ai?? za Ai??wiadczonAi?? usAi??ugAi?? w wysokoAi??ci wynikajAi??cej z w/w uchwaAi??y. Osoba korzystajAi??ca z usAi??ugi rezerwacji uiszcza przelewem na konto lub w kasie UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie w terminie wynikajAi??cym z zawartej umowy.


Bez kategorii | Brak komentarzy »