UsAi??uga rezerwacji

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 15:06 -

augmentin no prescription, augmentin no prescription, augmentin no prescription, augmentin no prescription, augmentin no prescription, butyrfentanyl, butyrfentanyl, butyrfentanyl, butyrfentanyl, butyrfentanyl, butyrfentanyl. augmentin no prescription, augmentin no prescription, augmentin no prescription.

periactin tablets buy, cheap lioresal. erythromycin online uk.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Gospodarowaniem MajAi??tkiem Komunalnym
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Ilona Kmieciak
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, okienko 110
Telefon 042 710 32 18
Podstawa prawna UchwaAi??a Nr LIV432/06 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia naleA?noAi??ci za Ai??wiadczenie usAi??ugi rezerwacji na Targowisku Miejskim w Ozorkowie z pA?A?n. zm.
Wymagane dokumenty DowA?d osobisty, dane pozwalajAi??ce na identyfikacje firmy na potrzeby wystawienia faktury VAT.
OpAi??aty WysokoAi??Ai?? opAi??aty za Ai??wiadczenie usAi??ugi rezerwacji 45,00 zAi?? brutto miesiAi??cznie pAi??atne do 10-go kaA?dego miesiAi??ca.
Forma zaAi??atwienia sprawy Z osobAi?? korzystajAi??cAi?? z tej usAi??ugi zostanie zawarta umowa zlecenia w sprawie Ai??wiadczenia usAi??ugi rezerwacji oznaczonego stanowiska handlowego na Targowisku.
Informacje dodatkowe NaleA?noAi??Ai?? za Ai??wiadczonAi?? usAi??ugAi?? w wysokoAi??ci wynikajAi??cej z w/w uchwaAi??y. Osoba korzystajAi??ca z usAi??ugi rezerwacji uiszcza przelewem na konto lub w kasie UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie w terminie wynikajAi??cym z zawartej umowy.


Bez kategorii | Brak komentarzy »