Biuro Rady Miejskiej

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 15/12/2006 – 15:21 -

Biuro Rady Miejskiej
Sławomira Skowrońska tel. 42 710 31 43
e-mail: Skowronska.S@umozorkow.pl

 

Do zadań Biura Rady Miejskiej należy:

 • organizacja sesji rady,
 • obsługa komisji stałych rady,
 • obsługa komisji doraźnych rady,
 • obsługa organizacyjno – techniczna rady i przewodniczącego rady,
 • protokołowanie obrad rady,
 • prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych,
 • prowadzenie rejestru uchwał rady i interpelacji radnych,
 • dostarczanie uchwał rady Wojewodzie Łódzkiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, Burmistrzowi Miasta  oraz innym adresatom uchwał,
 • przekazywanie uchwał rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego,
 • organizowanie dyżurów radnych i przewodniczącego rady,
 • prowadzenie spraw związanych z dietami radnych, przy współpracy z wydziałem Finansowym Urzędu,
 • przygotowywanie niezbędnych materiałów do opracowania projektu budżetu miasta, w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej oraz bieżąca analiza wykonywanego budżetu,
 • podejmowanie działań mających na celu realizację prawa dostępu do informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej.

 • Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe