Biuro Rady Miejskiej

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 15/12/2006 – 15:21 -

Biuro Rady Miejskiej
SAi??awomira SkowroAi??ska tel. 42 710 31 43
e-mail: Skowronska.S@umozorkow.pl

Ai??

Do zadaAi?? Biura Rady Miejskiej naleA?y:

 • organizacja sesji rady,
 • obsAi??uga komisji staAi??ych rady,
 • obsAi??uga komisji doraA?nych rady,
 • obsAi??uga organizacyjno ai??i?? techniczna rady i przewodniczAi??cego rady,
 • protokoAi??owanie obrad rady,
 • prowadzenie spraw zwiAi??zanych z oAi??wiadczeniami majAi??tkowymi radnych,
 • prowadzenie rejestru uchwaAi?? rady i interpelacji radnych,
 • dostarczanie uchwaAi?? rady Wojewodzie A?A?dzkiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w A?odzi, Burmistrzowi MiastaAi?? oraz innym adresatom uchwaAi??,
 • przekazywanie uchwaAi?? rady do publikacji w Dzienniku UrzAi??dowym WojewA?dztwa A?A?dzkiego,
 • organizowanie dyA?urA?w radnych i przewodniczAi??cego rady,
 • prowadzenie spraw zwiAi??zanych z dietami radnych, przy wspA?Ai??pracy z wydziaAi??em Finansowym UrzAi??du,
 • przygotowywanie niezbAi??dnych materiaAi??A?w do opracowania projektu budA?etu miasta, w zakresie zadaAi?? realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej oraz bieA?Ai??ca analiza wykonywanego budA?etu,
 • podejmowanie dziaAi??aAi?? majAi??cych na celu realizacjAi?? prawa dostAi??pu do informacji publicznej w zakresie zadaAi?? realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej.
 • Kamagra Soft online, dapoxetine online pfizer coupons, pfizer coupons, pfizer coupons, pfizer coupons, pfizer coupons, pfizer coupons, pfizer coupons, pfizer coupons. has anyone bought generic vigra. .


  Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe