Umowa partnerska z Upplands-Bro

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 30/06/2008 – 12:40 -

Na mocy UchwaAi??y Nr LIII/417/06 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 31 marca 2006 roku Burmistrz Miasta Ozorkowa zostaAi?? zobligowany do zawarcia Umowy o wspA?Ai??pracy z GminAi?? Upplands-Bro ze Szwecji. W pA?A?niejszym okresie podobnAi?? uchwaAi??Ai?? podjAi??Ai??a Rada Gminy Upplans-Bro. W wyniku tych dziaAi??aAi?? w dniu 16.06.2008 roku w Szwecji zawarta zostaAi??a Umowa o wspA?Ai??pracyAi?? pomiAi??dzy GminAi?? Miasta Ozorkowa w Rzeczypospolitej Polskiej a GminAi?? Upplandsai??i??Bro w KrA?lestwie Szwecji. UmowAi?? podpisali Burmistrz Miasta Ozorkowa Piotr GiziAi??ski oraz PrzewodniczAi??ca Gminy Upplands-Bro Yvonne Stein.

Zobacz umowAi??

Delegacja Gminy Miasta Ozorkowa w skAi??adzie:
Burmistrz Miasta ai??i?? Piotr GiziAi??ski
ZastAi??pca Burmistrza Miasta ai??i?? WAi??odzimierz Skrupski
Przedstawiciel Rady Miejskiej ai??i?? Janina Kaczkowska
Naczelnik WydziaAi??u WspA?Ai??pracy Europejskiej, Strategii i Rozwoju Gospodarczego ai??i?? Agnieszka ChmieliAi??ska ai??i?? Wankiewicz

Na zaproszenie Rady Gminy Upplansd-Bro odbyAi??a wizytAi?? w Szwecji w dniach 16-18.06.2008 r.Program wizyty obejmowaAi?? odwiedziny kilku interesujAi??cych miejsc (m. in. przedszkole, dom dla ludzi starszych, oczyszczalnia Ai??ciekA?w). Jednym z najwiAi??kszych osiAi??gniAi??Ai?? Gminy Upplandsai??i??Bro byAi??o utworzenie, z dziesiAi??cioma innymi gminami, oczyszczalni Ai??ciekA?w komunalnych w Kappali. Unikatowy charakter oczyszczalni polega na jej architektonicznym rozwiAi??zaniu. ZostaAi??a ona wybudowana we wnAi??trzu gA?ry. WydrAi??A?one szerokie kanaAi??y i groty pozwoliAi??y na stworzenie systemu oczyszczania Ai??ciekA?w dla 500 tys. mieszkaAi??cA?w. ZarA?wno sam charakter budowli jak i efekt ekologiczny naleA?y uznaAi?? za wyjAi??tkowy.
Zawarta Umowa ma na celu wzajemnAi?? wspA?Ai??pracAi?? na rzecz rozwoju rA?A?nych dziedzin dziaAi??alnoAi??ci mieszkaAi??cA?w gmin. Aby aktywnie wspieraAi?? wymianAi?? doAi??wiadczeAi?? nawiAi??zana zostaAi??a wspA?Ai??praca w dziedzinach: oAi??wiaty, kultury, sportu, turystyki, wymiany mAi??odzieA?y, a takA?e wspA?Ai??pracy ekonomicznej i rozwoju przedsiAi??biorczoAi??ci oraz ochrony Ai??rodowiska. Przedstawiciele Gmin ustalili, A?e w projektach budA?etA?w obu gmin poczAi??wszy od 2009 roku bAi??dAi?? ujmowane Ai??rodki przeznaczone na finansowanie programu wymiany mAi??odzieA?y. Koszty pobytu delegacji z Ozorkowa zostaAi??y pokryte przez GminAi?? Uppland-Bro. We wrzeAi??niu br. planowana jest rewizyta.
Mamy nadziejAi??, A?e rozpoczAi??ta wAi??aAi??nie wspA?Ai??praca wpAi??ynie na wzmoA?ony rozwA?j Miasta Ozorkowa i przyniesie partnerom obustronne korzyAi??ci.

Tadalis SX Soft online, buy effexor xr no prescription. order lioresal.


Bez kategorii | Brak komentarzy »