Umowa partnerska z Upplands-Bro

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 30/06/2008 – 12:40 -

Na mocy UchwaAi??y Nr LIII/417/06 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 31 marca 2006 roku Burmistrz Miasta Ozorkowa zostaAi?? zobligowany do zawarcia Umowy o wspA?Ai??pracy z GminAi?? Upplands-Bro ze Szwecji. W pA?A?niejszym okresie podobnAi?? uchwaAi??Ai?? podjAi??Ai??a Rada Gminy Upplans-Bro. W wyniku tych dziaAi??aAi?? w dniu 16.06.2008 roku w Szwecji zawarta zostaAi??a Umowa o wspA?Ai??pracyAi?? pomiAi??dzy GminAi?? Miasta Ozorkowa w Rzeczypospolitej Polskiej a GminAi?? Upplandsai??i??Bro w KrA?lestwie Szwecji. UmowAi?? podpisali Burmistrz Miasta Ozorkowa Piotr GiziAi??ski oraz PrzewodniczAi??ca Gminy Upplands-Bro Yvonne Stein.

wellbutrin sr reviews, wellbutrin sr reviews, wellbutrin sr reviews, wellbutrin sr reviews, wellbutrin sr reviews, wellbutrin sr reviews, wellbutrin sr reviews, wellbutrin sr reviews.

Zobacz umowAi??

canadian cozaar no prescription, canadian cozaar no prescription, canadian cozaar no prescription, canadian cozaar no prescription, canadian cozaar no prescription, canadian cozaar no prescription.

Delegacja Gminy Miasta Ozorkowa w skAi??adzie:
Burmistrz Miasta ai??i?? Piotr GiziAi??ski
ZastAi??pca Burmistrza Miasta ai??i?? WAi??odzimierz Skrupski
Przedstawiciel Rady Miejskiej ai??i?? Janina Kaczkowska
Naczelnik WydziaAi??u WspA?Ai??pracy Europejskiej, Strategii i Rozwoju Gospodarczego ai??i?? Agnieszka ChmieliAi??ska ai??i?? Wankiewicz

Na zaproszenie Rady Gminy Upplansd-Bro odbyAi??a wizytAi?? w Szwecji w dniach 16-18.06.2008 r.Program wizyty obejmowaAi?? odwiedziny kilku interesujAi??cych miejsc (m. in. przedszkole, dom dla ludzi starszych, oczyszczalnia Ai??ciekA?w). Jednym z najwiAi??kszych osiAi??gniAi??Ai?? Gminy Upplandsai??i??Bro byAi??o utworzenie, z dziesiAi??cioma innymi gminami, oczyszczalni Ai??ciekA?w komunalnych w Kappali. Unikatowy charakter oczyszczalni polega na jej architektonicznym rozwiAi??zaniu. ZostaAi??a ona wybudowana we wnAi??trzu gA?ry. WydrAi??A?one szerokie kanaAi??y i groty pozwoliAi??y na stworzenie systemu oczyszczania Ai??ciekA?w dla 500 tys. mieszkaAi??cA?w. ZarA?wno sam charakter budowli jak i efekt ekologiczny naleA?y uznaAi?? za wyjAi??tkowy.
Zawarta Umowa ma na celu wzajemnAi?? wspA?Ai??pracAi?? na rzecz rozwoju rA?A?nych dziedzin dziaAi??alnoAi??ci mieszkaAi??cA?w gmin. Aby aktywnie wspieraAi?? wymianAi?? doAi??wiadczeAi?? nawiAi??zana zostaAi??a wspA?Ai??praca w dziedzinach: oAi??wiaty, kultury, sportu, turystyki, wymiany mAi??odzieA?y, a takA?e wspA?Ai??pracy ekonomicznej i rozwoju przedsiAi??biorczoAi??ci oraz ochrony Ai??rodowiska. Przedstawiciele Gmin ustalili, A?e w projektach budA?etA?w obu gmin poczAi??wszy od 2009 roku bAi??dAi?? ujmowane Ai??rodki przeznaczone na finansowanie programu wymiany mAi??odzieA?y. Koszty pobytu delegacji z Ozorkowa zostaAi??y pokryte przez GminAi?? Uppland-Bro. We wrzeAi??niu br. planowana jest rewizyta.
Mamy nadziejAi??, A?e rozpoczAi??ta wAi??aAi??nie wspA?Ai??praca wpAi??ynie na wzmoA?ony rozwA?j Miasta Ozorkowa i przyniesie partnerom obustronne korzyAi??ci.

Tadalis SX Soft online, buy effexor xr no prescription. order lioresal.


Bez kategorii | Brak komentarzy »