Jak wykorzystujemy Ai??rodki unijne

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 27/08/2008 – 19:59 -

Viagra no rx, buy zithromax online.

zporr-ue
Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju RegionalnegoAi??

ZPORR 76/2005 zoxan 500 for sale. ai??zBudowa ulicy Lipowej w Ozorkowieai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sAi??uA?Ai??cej wzmacnianiu konkurencyjnoAi??ci regionA?w, DziaAi??anie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego ukAi??adu transportowego, PoddziaAi??anie 1.1.1 Infrastruktura drogowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? inwestycji ai??i?? 6Ai??684Ai??750,80 PLN

W tym dofinansowanie ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ai??i?? 3Ai??518Ai??439,38 PLN

W ramach inwestycji powstaAi?? 410 metrowy odcinek drogi zbiorczej od ul. Unii do SkrzyA?owania z ul. AdamA?wek. JednoczeAi??nie zostaAi?? wybudowany 120 metrowy odcinek drogi Lokalnej od skrzyA?owania z ul. Unii do ul. Kochanowskiego, w celu skomunikowania terenA?w rekreacyjnych nad zbiornikiem na Bzurze z mieszkaniowAi?? i przemysAi??owAi?? czAi??Ai??ciAi?? miasta. Ul. Lipowa, droga klasy zbiorczej, ma cztery pasy jezdni, chodnik, Ai??cieA?kAi?? rowerowAi??, poAi??oA?onAi?? kanalizacjAi?? deszczowAi?? i teletechnicznAi??. Na skrzyA?owaniu pojawiAi??a siAi?? sygnalizacja Ai??wietlna, zainstalowano takA?e oAi??wietlenie wzdAi??uA? ulicy. W odcinku klasy lokalnej zbudowano kanalizacjAi?? deszczowAi??, dwupasmowAi?? jezdniAi??, oAi??wietlenie, chodnik, Ai??cieA?kAi?? rowerowAi?? i przebudowano jedno skrzyA?owanie.

GAi??A?wnym celem inwestycji byAi??o odciAi??A?enie ukAi??adu komunikacyjnego poprzez zmniejszenie ruchu samochodowego i zanieczyszczenia Ai??rodowiska w historycznym centrum Ozorkowa, a takA?e jednoczesne stworzenie dogodnego poAi??Ai??czenia drogowego obszarA?w rozwoju gospodarczego miasta Ozorkowa z DrogAi?? KrajowAi?? Nr 1 oraz wAi??zAi??em ai??zEmiliaai??? autostrady A-2.

 


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe