Jak wykorzystujemy środki unijne

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 27/08/2008 – 19:59 -

zporr-ue
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

ZPORR 76/2005Budowa ulicy Lipowej w Ozorkowie”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.

Całkowita wartość inwestycji – 6 684 750,80 PLN

W tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 518 439,38 PLN

W ramach inwestycji powstał 410 metrowy odcinek drogi zbiorczej od ul. Unii do Skrzyżowania z ul. Adamówek. Jednocześnie został wybudowany 120 metrowy odcinek drogi Lokalnej od skrzyżowania z ul. Unii do ul. Kochanowskiego, w celu skomunikowania terenów rekreacyjnych nad zbiornikiem na Bzurze z mieszkaniową i przemysłową częścią miasta. Ul. Lipowa, droga klasy zbiorczej, ma cztery pasy jezdni, chodnik, ścieżkę rowerową, położoną kanalizację deszczową i teletechniczną. Na skrzyżowaniu pojawiła się sygnalizacja świetlna, zainstalowano także oświetlenie wzdłuż ulicy. W odcinku klasy lokalnej zbudowano kanalizację deszczową, dwupasmową jezdnię, oświetlenie, chodnik, ścieżkę rowerową i przebudowano jedno skrzyżowanie.

Głównym celem inwestycji było odciążenie układu komunikacyjnego poprzez zmniejszenie ruchu samochodowego i zanieczyszczenia środowiska w historycznym centrum Ozorkowa, a także jednoczesne stworzenie dogodnego połączenia drogowego obszarów rozwoju gospodarczego miasta Ozorkowa z Drogą Krajową Nr 1 oraz węzłem „Emilia” autostrady A-2.

 


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe