Ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy a pobieranych przez naczelnika urzędu skarbowego: w podatku od spadków i darowizn, z tytułu karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:07 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Dorota Żal, Ewa Kaczmarek
Adres 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro, stanowisko 213 lub 217
Telefon 042 710-32-33, 710-32-17
Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203 poz. 1966 ).
Forma wnoszenia dokumentów Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem adresowany do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu.
Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej.
Forma załatwienia sprawy Postanowienie w sprawie ulgi w podatkach wydawane jest przez Burmistrza Miasta Ozorkowa w terminie 14 dni od daty przekazania akt przez Urząd Skarbowy.
Tryb odwoławczy Na postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.
Informacje dodatkowe Po wydaniu postanowienia Burmistrz Miasta Ozorkowa zwraca akta sprawy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Zgierzu w celu wydania decyzji administracyjnej.

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe