Ulgi w podatkach stanowiAi??cych dochA?d gminy a pobieranych przez naczelnika urzAi??du skarbowego: w podatku od spadkA?w i darowizn, z tytuAi??u karty podatkowej i podatku od czynnoAi??ci cywilnoprawnych.

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:07 -

cialis mexican pharmacy no imatation.

bupropion weight loss, bupropion weight loss, bupropion weight loss, bupropion weight loss, bupropion weight loss, bupropion weight loss, bupropion weight loss, bupropion weight loss.

Sildalis online, cheap clomid.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Finansowy
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Dorota Ai??al, Ewa Kaczmarek
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro, stanowisko 213 lub 217
Telefon 042 710-32-33, 710-32-17
Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorzAi??du terytorialnego ( Dz. U. Nr 203 poz. 1966 ).
Forma wnoszenia dokumentA?w OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem adresowany do Naczelnika UrzAi??du Skarbowego w Zgierzu.
OpAi??aty Nie podlega opAi??acie skarbowej.
Forma zaAi??atwienia sprawy Postanowienie w sprawie ulgi w podatkach wydawane jest przez Burmistrza Miasta Ozorkowa w terminie 14 dni od daty przekazania akt przez UrzAi??d Skarbowy.
Tryb odwoAi??awczy Na postanowienie nie przysAi??uguje stronom zaA?alenie.
Informacje dodatkowe Po wydaniu postanowienia Burmistrz Miasta Ozorkowa zwraca akta sprawy Naczelnikowi UrzAi??du Skarbowego w Zgierzu w celu wydania decyzji administracyjnej.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe