Ulgi w podatkach i opAi??atach lokalnych – odroczenia lub rozAi??oA?enia na raty podatku lub zalegAi??oAi??ci podatkowej oraz umorzenie zalegAi??oAi??ci podatkowej lub odsetek

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:09 -

ciallis to purchase.

buy Kamagra Flavored online, acquire Zoloft.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Finansowy
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Dorota Ai??al, Ewa Kaczmarek
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro, stanowisko 213 lub 217
Telefon 042 710-32-33 , 710-32-17
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z pA?A?n. zm.).
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r o postAi??powaniu w sprawach dotyczAi??cych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r Nr 59 poz. 404).
Forma wnoszenia dokumentA?w OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty Pisemny wniosek o przyznanie ulgi:

  • Osoby fizyczne nieprowadzAi??ce dziaAi??alnoAi??ci gospodarczej: dowA?d osobisty, dokumenty (ksero) potwierdzajAi??ce okolicznoAi??ci powoAi??ane we wniosku oraz obrazujAi??ce sytuacjAi?? materialnAi?? wnioskodawcy (m. in.: zaAi??wiadczenie z zakAi??adu pracy o wysokoAi??ci otrzymywanego wynagrodzenia, odcinek renty, emerytury, zaAi??wiadczenie z UrzAi??du Pracy, Ai??wiadczenia alimentacyjne, umowy kredytowe, ksiAi??A?eczki potwierdzajAi??ce koszty utrzymania domu).
  • Osoby fizyczne prowadzAi??ce dziaAi??alnoAi??Ai?? gospodarczAi??: informacja o pomocy publicznej w okresie 3 ostatnich lat poprzedzajAi??cych dzieAi?? zAi??oA?enia wniosku, oAi??wiadczenie skAi??adane przez przedsiAi??biorcAi??, informacje przedsiAi??biorcy, zeznania podatkowe za ostatni rok, ostatnia deklaracja PIT – 5, dokumenty (ksero) potwierdzajAi??ce okolicznoAi??ci powoAi??ane we wniosku oraz obrazujAi??ce sytuacjAi?? materialnAi?? wnioskodawcy.
  • Osoby prawne: informacja o pomocy publicznej w okresie 3 ostatnich lat poprzedzajAi??cych dzieAi?? zAi??oA?enia wniosku, oAi??wiadczenie skAi??adane przez przedsiAi??biorcAi??, informacje przedsiAi??biorcy, sprawozdanie finansowe za ostatni rok (rachunek zyskA?w i strat, bilans), sprawozdanie F01 za ostatni kwartaAi??.
OpAi??aty Nie podlega opAi??acie skarbowej
Forma zaAi??atwienia sprawy Wydanie decyzji w ciAi??gu 30 dni, a w sprawach szczegA?lnych 2 miesiAi??ce.
Tryb odwoAi??awczy Od decyzji przysAi??uguje stronie prawo wniesienia odwoAi??ania do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, w terminie 14 dni od daty jego dorAi??czenia.
OdwoAi??anie wnosi siAi?? za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe