Ulgi w podatkach i opAi??atach lokalnych – odroczenia lub rozAi??oA?enia na raty podatku lub zalegAi??oAi??ci podatkowej oraz umorzenie zalegAi??oAi??ci podatkowej lub odsetek

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:09 -

ciallis to purchase.

canadian pharmacy suhagra, canadian pharmacy suhagra, canadian pharmacy suhagra, canadian pharmacy suhagra, canadian pharmacy suhagra, canadian pharmacy suhagra, canadian pharmacy suhagra, canadian pharmacy suhagra.

buy Kamagra Flavored online, acquire Zoloft.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Finansowy
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Dorota Ai??al, Ewa Kaczmarek
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro, stanowisko 213 lub 217
Telefon 042 710-32-33 , 710-32-17
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z pA?A?n. zm.).
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r o postAi??powaniu w sprawach dotyczAi??cych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r Nr 59 poz. 404).
Forma wnoszenia dokumentA?w OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty Pisemny wniosek o przyznanie ulgi:

  • Osoby fizyczne nieprowadzAi??ce dziaAi??alnoAi??ci gospodarczej: dowA?d osobisty, dokumenty (ksero) potwierdzajAi??ce okolicznoAi??ci powoAi??ane we wniosku oraz obrazujAi??ce sytuacjAi?? materialnAi?? wnioskodawcy (m. in.: zaAi??wiadczenie z zakAi??adu pracy o wysokoAi??ci otrzymywanego wynagrodzenia, odcinek renty, emerytury, zaAi??wiadczenie z UrzAi??du Pracy, Ai??wiadczenia alimentacyjne, umowy kredytowe, ksiAi??A?eczki potwierdzajAi??ce koszty utrzymania domu).
  • oflocet et clomid, oflocet et clomid, oflocet et clomid, oflocet et clomid, oflocet et clomid, oflocet et clomid.

  • Osoby fizyczne prowadzAi??ce dziaAi??alnoAi??Ai?? gospodarczAi??: informacja o pomocy publicznej w okresie 3 ostatnich lat poprzedzajAi??cych dzieAi?? zAi??oA?enia wniosku, oAi??wiadczenie skAi??adane przez przedsiAi??biorcAi??, informacje przedsiAi??biorcy, zeznania podatkowe za ostatni rok, ostatnia deklaracja PIT – 5, dokumenty (ksero) potwierdzajAi??ce okolicznoAi??ci powoAi??ane we wniosku oraz obrazujAi??ce sytuacjAi?? materialnAi?? wnioskodawcy.
  • Osoby prawne: informacja o pomocy publicznej w okresie 3 ostatnich lat poprzedzajAi??cych dzieAi?? zAi??oA?enia wniosku, oAi??wiadczenie skAi??adane przez przedsiAi??biorcAi??, informacje przedsiAi??biorcy, sprawozdanie finansowe za ostatni rok (rachunek zyskA?w i strat, bilans), sprawozdanie F01 za ostatni kwartaAi??.
OpAi??aty Nie podlega opAi??acie skarbowej
Forma zaAi??atwienia sprawy Wydanie decyzji w ciAi??gu 30 dni, a w sprawach szczegA?lnych 2 miesiAi??ce.
Tryb odwoAi??awczy Od decyzji przysAi??uguje stronie prawo wniesienia odwoAi??ania do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, w terminie 14 dni od daty jego dorAi??czenia.
OdwoAi??anie wnosi siAi?? za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe