Ulga A?oAi??nierska w podatku rolnym

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:11 -

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Finansowy
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Dorota Ai??al
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro, stanowisko 213
Telefon 042 710-32-33
Podstawa prawna finasteride 5 mg prices.
  • Art. 13a, ust. 1 pkt 2 i art. 13d ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r Nr 136 poz. 969 z pA?A?n. zm.)
  • Art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z pA?A?n. zm.).
Forma wnoszenia dokumentA?w OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty
  • Pisemny wniosek o zastosowanie ulgi.
  • Do wniosku naleA?y doAi??Ai??czyAi?? zaAi??Ai??czniki:
    • zaAi??wiadczenie wydatkA?w Jednostki Wojskowej okreAi??lajAi??ce termin powoAi??ania wydatkA?w termin przewidywanego zwolnienia,
    • zaAi??wiadczenie wydatkA?w Powiatowego UrzAi??du Pracy potwierdzajAi??ce, A?e A?oAi??nierz przed powoAi??aniem do sAi??uA?by wojskowej nie pobieraAi?? zasiAi??ku dla bezrobotnych.
OpAi??aty Nie podlega opAi??acie skarbowej
Forma zaAi??atwienia sprawy Decyzja wydawana jest w terminie do miesiAi??ca, a sprawy szczegA?lnie skomplikowane i wymagajAi??ce dodatkowego postAi??powania wyjaAi??niajAi??cego termin ten wynosi 2 miesiAi??ce.
Tryb odwoAi??awczy Od decyzji przysAi??uguje stronie prawo wniesienia odwoAi??ania do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, w terminie 14 dni od daty jego dorAi??czenia. OdwoAi??anie wnosi siAi?? za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe
  • UlgAi?? podatkowAi?? stosuje siAi?? od pierwszego dnia miesiAi??ca nastAi??pujAi??cego po miesiAi??cu, w ktA?rym osoba zostaAi??a powoAi??ana do odbycia sAi??uA?by wojskowej, do koAi??ca miesiAi??ca , w ktA?rym nastAi??piAi??o zwolnienie z tej sAi??uA?by.
  • UlgAi?? A?oAi??nierskAi?? stosuje siAi?? w podatku rolnym w wysokoAi??ci 60% dla wAi??aAi??cicieli gospodarstw oraz 40% dla czAi??onkA?w rodzin..

doxycycline reviews, zithromax reviews.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe