Ulga A?oAi??nierska w podatku rolnym

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:11 -

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Finansowy
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Dorota Ai??al
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro, stanowisko 213
Telefon 042 710-32-33
Podstawa prawna finasteride 5 mg prices.
  • Art. 13a, ust. 1 pkt 2 i art. 13d ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r Nr 136 poz. 969 z pA?A?n. zm.)
  • Art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z pA?A?n. zm.).
Forma wnoszenia dokumentA?w OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty
  • Pisemny wniosek o zastosowanie ulgi.
  • Do wniosku naleA?y doAi??Ai??czyAi?? zaAi??Ai??czniki:
    • zaAi??wiadczenie wydatkA?w Jednostki Wojskowej okreAi??lajAi??ce termin powoAi??ania wydatkA?w termin przewidywanego zwolnienia,
    • zaAi??wiadczenie wydatkA?w Powiatowego UrzAi??du Pracy potwierdzajAi??ce, A?e A?oAi??nierz przed powoAi??aniem do sAi??uA?by wojskowej nie pobieraAi?? zasiAi??ku dla bezrobotnych.
OpAi??aty Nie podlega opAi??acie skarbowej
Forma zaAi??atwienia sprawy Decyzja wydawana jest w terminie do miesiAi??ca, a sprawy szczegA?lnie skomplikowane i wymagajAi??ce dodatkowego postAi??powania wyjaAi??niajAi??cego termin ten wynosi 2 miesiAi??ce.
Tryb odwoAi??awczy Od decyzji przysAi??uguje stronie prawo wniesienia odwoAi??ania do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, w terminie 14 dni od daty jego dorAi??czenia. OdwoAi??anie wnosi siAi?? za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe
  • UlgAi?? podatkowAi?? stosuje siAi?? od pierwszego dnia miesiAi??ca nastAi??pujAi??cego po miesiAi??cu, w ktA?rym osoba zostaAi??a powoAi??ana do odbycia sAi??uA?by wojskowej, do koAi??ca miesiAi??ca , w ktA?rym nastAi??piAi??o zwolnienie z tej sAi??uA?by.
  • UlgAi?? A?oAi??nierskAi?? stosuje siAi?? w podatku rolnym w wysokoAi??ci 60% dla wAi??aAi??cicieli gospodarstw oraz 40% dla czAi??onkA?w rodzin..

accutane after 20 years, accutane after 20 years, accutane after 20 years, accutane after 20 years, accutane after 20 years, accutane after 20 years, accutane after 20 years, accutane after 20 years.

doxycycline reviews, zithromax reviews.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe