SprzedaA? nieruchomoAi??ci w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 15:05 -

baclofen tablets buy, buy zithromax online.

cephorum animal tablets for sale.

canadian drugs for dogs, canadian drugs for dogs, canadian drugs for dogs, canadian drugs for dogs, canadian drugs for dogs, canadian drugs for dogs, canadian drugs for dogs, canadian drugs for dogs.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Gospodarowania MajAi??tkiem Komunalnym
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Anna Walczak
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, I piAi??tro, okienko 109
Telefon 042 710 31 22
Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoAi??ciami , jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami
Forma wnoszenia podania OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty Wniosek osoby fizycznej lub prawnej zainteresowanej nabyciem nieruchomoAi??ci.
OpAi??aty CzynnoAi??Ai?? nie podlega opAi??acie skarbowej
Forma zaAi??atwienia sprawy ZgodAi?? na sprzedaA? nieruchomoAi??ci w trybie bezprzetargowym wyraA?a Rada Miejska w Ozorkowie podejmujAi??c stosownAi?? uchwaAi??Ai??. Warunki zbycia nieruchomoAi??ci ustala siAi?? w negocjacjach przeprowadzanych z nabywcAi??. ProtokA?Ai?? z negocjacji stanowi podstawAi?? do zawarcia aktu notarialnego przenoszAi??cego wAi??asnoAi??Ai?? nieruchomoAi??ci.
Termin zaAi??atwienia sprawy Po podjAi??ciu uchwaAi??y przez RadAi?? MiejskAi?? w Ozorkowie obowiAi??zujAi?? terminy okreAi??lone w ustawie o gospodarce nieruchomoAi??ciami.
Tryb odwoAi??awczy Nie jest przewidywany, poniewaA? jest to czynnoAi??Ai?? o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku zAi??oA?enia zgodnych oAi??wiadczeAi?? woli przed notariuszem.
Informacje dodatkowe Przypadki, w ktA?rych moA?e nastAi??piAi?? sprzedaA? nieruchomoAi??ci w trybie bezprzetargowym okreAi??lone sAi?? w art. 37 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomoAi??ciami. Cena nieruchomoAi??ci sprzedawanej w drodze bezprzetargowej moA?e zostaAi?? rozAi??oA?ona na raty. WierzytelnoAi??ci gminy z tego tytuAi??u podlegajAi?? zabezpieczeniu hipotecznemu. NabywajAi??cy ponosi rA?wnieA? koszty aktu notarialnego i wpisA?w sAi??dowych.


Bez kategorii | Brak komentarzy »