Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiacych własność gminy miasta Ozorkowa na rzecz najemcy wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 15:06 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnym
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Zofia Kałuża
Adres 95-035 Ozorków ul. Wigury 1, I piętro, okienko 106
Telefon 042 710 31 21
Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz.2603 – ze zmianami) i Uchwała Nr XXXVI/360/2001 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Ozorkowa.
Ustanawianie odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych wchodzących w skład nieruchomości dokonuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U.2000r. Nr 80 poz. 903 -z późniejszymi zmianami)
Forma wnoszenia podania Osobiście
Wymagane dokumenty Wypełniony wniosek (podanie) potwierdzony przez zarządcę, tj. Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Ozorkowie ul. Żwirki 30 w zakresie powierzchni lokalu, numeru i powierzchni pomieszczenia przynależnego. Załączniki (kserokopie):

  • dane z dowodu osobistego
  • numer NIP
  • dowód wniesienia kaucji mieszkaniowej
Formularze do pobrania Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego – pobierz wniosek
Opłaty Czynność nie podlega opłacie skarbowej
Forma załatwienia sprawy Akt notarialny
Termin załatwienia sprawy Po podjęciu zarządzenia przez Burmistrza Miasta Ozorkowa obowiązują terminy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Tryb odwoławczy Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno- prawnym i dochodzi do skutku w wyniku oświadczenia woli przed notariuszem.
Informacje dodatkowe Cena lokalu (po zastosowaniu bonifikat) lub pierwsza rata- płatna przed aktem notarialnym. Cena lokalu sprzedawanego na rzecz najemcy może być rozłożona na raty. Wierzytelności gminy z tego tytułu podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu.
Pierwsza opłata użytkowania wieczystego- płatna przed aktem. Nabywający ponosi również koszty aktu notarialnego i wpisów sądowych.

Bez kategorii | Brak komentarzy »