SprzedaA? lokali mieszkalnych stanowiacych wAi??asnoAi??Ai?? gminy miasta Ozorkowa na rzecz najemcy wraz z oddaniem gruntu w uA?ytkowanie wieczyste

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 15:06 -

leconfield.

buy Cialis Super Active online cheap, Zoloft withoutprescription.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Gospodarowania MajAi??tkiem Komunalnym
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Zofia KaAi??uA?a
Adres 95-035 OzorkA?w ul. Wigury 1, I piAi??tro, okienko 106
Telefon 042 710 31 21
Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoAi??ciami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz.2603 – ze zmianami) i UchwaAi??a Nr XXXVI/360/2001 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaA?y lokali mieszkalnych stanowiAi??cych wAi??asnoAi??Ai?? Gminy Miasta Ozorkowa.
Ustanawianie odrAi??bnej wAi??asnoAi??ci lokali w domach wielolokalowych wchodzAi??cych w skAi??ad nieruchomoAi??ci dokonuje siAi?? na zasadach okreAi??lonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 o wAi??asnoAi??ci lokali (tekst jednolity: Dz.U.2000r. Nr 80 poz. 903 -z pA?A?niejszymi zmianami)
Forma wnoszenia podania OsobiAi??cie
Wymagane dokumenty WypeAi??niony wniosek (podanie) potwierdzony przez zarzAi??dcAi??, tj. Ozorkowskie PrzedsiAi??biorstwo Komunalne SpA?Ai??ka z o.o. w Ozorkowie ul. Ai??wirki 30 w zakresie powierzchni lokalu, numeru i powierzchni pomieszczenia przynaleA?nego. ZaAi??Ai??czniki (kserokopie):

  • dane z dowodu osobistego
  • numer NIP
  • dowA?d wniesienia kaucji mieszkaniowej
Formularze do pobrania Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego – pobierz wniosek
OpAi??aty CzynnoAi??Ai?? nie podlega opAi??acie skarbowej
Forma zaAi??atwienia sprawy Akt notarialny
Termin zaAi??atwienia sprawy Po podjAi??ciu zarzAi??dzenia przez Burmistrza Miasta Ozorkowa obowiAi??zujAi?? terminy okreAi??lone w ustawie o gospodarce nieruchomoAi??ciami.
Tryb odwoAi??awczy Nie przewiduje siAi?? trybu odwoAi??awczego, gdyA? jest to czynnoAi??Ai?? o charakterze cywilno- prawnym i dochodzi do skutku w wyniku oAi??wiadczenia woli przed notariuszem.
Informacje dodatkowe Cena lokalu (po zastosowaniu bonifikat) lub pierwsza rata- pAi??atna przed aktem notarialnym. Cena lokalu sprzedawanego na rzecz najemcy moA?e byAi?? rozAi??oA?ona na raty. WierzytelnoAi??ci gminy z tego tytuAi??u podlegajAi?? zabezpieczeniu hipotecznemu.
Pierwsza opAi??ata uA?ytkowania wieczystego- pAi??atna przed aktem. NabywajAi??cy ponosi rA?wnieA? koszty aktu notarialnego i wpisA?w sAi??dowych.


Bez kategorii | Brak komentarzy »