SprzedaA? lokali mieszkalnych stanowiacych wAi??asnoAi??Ai?? gminy miasta Ozorkowa na rzecz najemcy wraz z oddaniem gruntu w uA?ytkowanie wieczyste

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 15:06 -

leconfield.

buy Cialis Super Active online cheap, Zoloft withoutprescription.

flygyl for racing pigeons, flygyl for racing pigeons, flygyl for racing pigeons, flygyl for racing pigeons, flygyl for racing pigeons, flygyl for racing pigeons, flygyl for racing pigeons, flygyl for racing pigeons.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Gospodarowania MajAi??tkiem Komunalnym
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Zofia KaAi??uA?a
Adres 95-035 OzorkA?w ul. Wigury 1, I piAi??tro, okienko 106
Telefon 042 710 31 21
Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoAi??ciami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz.2603 – ze zmianami) i UchwaAi??a Nr XXXVI/360/2001 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaA?y lokali mieszkalnych stanowiAi??cych wAi??asnoAi??Ai?? Gminy Miasta Ozorkowa.
Ustanawianie odrAi??bnej wAi??asnoAi??ci lokali w domach wielolokalowych wchodzAi??cych w skAi??ad nieruchomoAi??ci dokonuje siAi?? na zasadach okreAi??lonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 o wAi??asnoAi??ci lokali (tekst jednolity: Dz.U.2000r. Nr 80 poz. 903 -z pA?A?niejszymi zmianami)
Forma wnoszenia podania OsobiAi??cie
Wymagane dokumenty WypeAi??niony wniosek (podanie) potwierdzony przez zarzAi??dcAi??, tj. Ozorkowskie PrzedsiAi??biorstwo Komunalne SpA?Ai??ka z o.o. w Ozorkowie ul. Ai??wirki 30 w zakresie powierzchni lokalu, numeru i powierzchni pomieszczenia przynaleA?nego. ZaAi??Ai??czniki (kserokopie):

  • dane z dowodu osobistego
  • numer NIP
  • dowA?d wniesienia kaucji mieszkaniowej
Formularze do pobrania Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego – pobierz wniosek
OpAi??aty CzynnoAi??Ai?? nie podlega opAi??acie skarbowej
Forma zaAi??atwienia sprawy Akt notarialny
Termin zaAi??atwienia sprawy Po podjAi??ciu zarzAi??dzenia przez Burmistrza Miasta Ozorkowa obowiAi??zujAi?? terminy okreAi??lone w ustawie o gospodarce nieruchomoAi??ciami.
Tryb odwoAi??awczy Nie przewiduje siAi?? trybu odwoAi??awczego, gdyA? jest to czynnoAi??Ai?? o charakterze cywilno- prawnym i dochodzi do skutku w wyniku oAi??wiadczenia woli przed notariuszem.
Informacje dodatkowe Cena lokalu (po zastosowaniu bonifikat) lub pierwsza rata- pAi??atna przed aktem notarialnym. Cena lokalu sprzedawanego na rzecz najemcy moA?e byAi?? rozAi??oA?ona na raty. WierzytelnoAi??ci gminy z tego tytuAi??u podlegajAi?? zabezpieczeniu hipotecznemu.
Pierwsza opAi??ata uA?ytkowania wieczystego- pAi??atna przed aktem. NabywajAi??cy ponosi rA?wnieA? koszty aktu notarialnego i wpisA?w sAi??dowych.


Bez kategorii | Brak komentarzy »