RozpoczAi??Ai??a siAi?? przebudowa pAi??yty Placu Jana PawAi??a II

Opublikowane przez Wydział OS dnia 05/09/2013 – 15:14 -

logorewitalizacja

1W poAi??owie tego tygodnia ruszyAi??y prace zwiAi??zane z modernizacjAi?? pAi??yty Placu Jana PawAi??a II. 30 sierpnia rozstrzygniAi??to przetarg na to zadanie i w pierwszych dniach wrzeAi??nia podpisano umowAi?? z wykonawcAi?? ai??i?? firmAi?? DANETPIL Grzegorza ZieliAi??skiego.

Na razie ogrodzono pAi??ytAi?? placu, zdemontowano maszty flagowe, a jutro, 6 wrzeAi??nia, wykonawca usunie starAi?? fontannAi??.

W pierwszej kolejnoAi??ci zostanAi?? przeprowadzone prace zwiAi??zane z uAi??oA?eniem instalacji elektrycznej. NastAi??pnie planowany jest montaA? nowej fontanny i poAi??oA?enie nawierzchni z kostki granitowej w kolorze szarym. Po zakoAi??czeniu robA?t budowlanych zostanie urzAi??dzona zieleAi?? i maAi??a architektura.

compare viagra prices walmart.

PAi??yta placu zyska nowy ai??i?? okrAi??gAi??y ksztaAi??t, na jej obrzeA?ach pojawiAi?? siAi?? drzewa i krzewy ozdobne; w sumie zostanie posadzonych 30 klonA?w, 50 krzewA?w berberysu i 70 krzewA?w irgi. Na placu pojawiAi?? siAi?? nowe, stylizowane latarnie, a takA?e 20 nowych Ai??awek i kosze na Ai??mieci.Ai??

Przypomnijmy, A?e nowa fontanna, z 16 dyszami wyrzucajAi??cymi wodAi??, zostanie zamontowana od strony skrzyA?owania z ulicAi?? StarzyAi??skiego.

Fasada koAi??cioAi??a Ai??w. JA?zefa zyska zewnAi??trzne oAi??wietlenie, a caAi??y plac bAi??dzie objAi??ty systemem miejskiego monitoringu.

- Zgodnie z umowAi?? mamy czas do 30 listopada, by przeprowadziAi?? wszystkie prace Kamagra Flavored buy online, zithromax reviews. ai??i?? mA?wi wykonawca Grzegorz ZieliAi??ski ai??i?? mam nadzieje, A?e dotrzymamy tego terminu i A?adne nieprzewidziane sytuacje nie pokrzyA?ujAi?? nam planA?w.

Jak juA? wczeAi??niej informowaliAi??my, w ramach rewitalizacji Placu Jana PawAi??a II prowadzona jest teA? przebudowa dochodzAi??cej do placu ul. Berka Joselewicza i modernizacja trzech zabytkowych kamienic pod numerami: 7, 19, 20. Jako pierwsza poddana renowacji zostaAi??a kamienica pod numerem 7.

- Modernizacja centralnego placu Ozorkowa to jedna z najwaA?niejszych inwestycji miejskich ai??i?? mA?wi Burmistrz Jacek Socha ai??i?? bardzo siAi?? cieszAi??, A?e po wielu latach nareszcie jAi?? realizujemy. To miejsce, tak waA?ne dla historii i teraA?niejszoAi??ci naszego miasta, w koAi??cu stanie siAi?? wizytA?wkAi?? Ozorkowa.

Projekt pn.ai??zRewitalizacja Placu Jana PawAi??a II w Ozorkowie w celu aktywizacji spoAi??eczno ai??i?? gospodarczej historycznego centrum miastaai??? dofinansowany jest ze Ai??rodkA?w unijnych. Jego wartoAi??Ai?? wynosi ponad 2Ai??mln 800 tys. zAi??, w tym Ai??rodki z Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 2Ai?? mln 200 tys. zAi??. pn


Bez kategorii | Brak komentarzy »