Rewitalizacja Placu Jana PawAi??a II ai??i?? dalsze prace

Opublikowane przez Wydział OS dnia 22/10/2013 – 15:46 -

logorewitalizacja

Na rewitalizowanym Placu Jana PawAi??a II pojawiAi??y siAi?? juA? wydzielone zieleAi??ce wokA?Ai?? pAi??yty rynku oraz niecka z wszystkimi niezbAi??dnymi podAi??Ai??czeniami, na ktA?rej juA? wkrA?tce zostanie osadzona nowa fontanna.

W tym tygodniu zostanie teA? zamontowana sterownia do jej obsAi??ugi. Przypomnijmy; nowa fontanna bAi??dzie wyrzucaAi?? wodAi?? z 16 dysz na 3 i 1,5 metra, a strumienie bAi??dAi?? przybieraAi?? rA?A?ne barwy.

- buy Extra Super Tadadel online, Zoloft reviews. W tym tygodniu skoAi??czymy wszystkie prace niezbAi??dne do montaA?u nowej fontanny, natomiast do koAi??ca paA?dziernika chcemy zakoAi??czyAi?? nasadzenia drzew i krzewA?w na zieleAi??cach, by zdAi??A?yAi?? przed ewentualnymi listopadowymi przymrozkami ai??i?? mA?wi wykonawca Grzegorz ZieliAi??ski ai??i?? w ciAi??gu najbliA?szych dni bAi??dziemy takA?e montowaAi?? nowe, stylizowane latarnie.

WiAi??kszAi?? czAi??Ai??Ai?? pAi??yty placu pokrywa juA? nowa kostka granitowa; po zakoAi??czeniu wszystkich prac podziemnych zostanie uAi??oA?ona na caAi??ym placu. Wtedy teA? pojawiAi?? siAi?? nowe Ai??awki i kosze na Ai??mieci.

CaAi??y czas trwa takA?e rozpoczAi??ta we wrzeAi??niu modernizacja trzech zabytkowych kamienic wokA?Ai?? placu, wpisanych do Rejestru ZabytkA?w oraz przebudowa ulicy Berka Joselewicza.

Wszystkie zadania, zwiAi??zane z modernizacjAi?? placu, majAi?? zostaAi?? wykonane do koAi??ca listopada. thyroxine on line.

Projekt pn.ai??zRewitalizacja Placu Jana PawAi??a II w Ozorkowie w celu aktywizacji spoAi??eczno ai??i?? gospodarczej historycznego centrum miastaai??? dofinansowany jest ze Ai??rodkA?w unijnych. Jego wartoAi??Ai?? wynosi ponad 2Ai??mln 800 tys. zAi??, w tym Ai??rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 2Ai?? mln 200 tys. zAi??.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe