Jak wykorzystujemy Ai??rodki unijne

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 11/09/2007 – 13:14 -

Kopia plakatjpg
cheap canada prescriptions.
Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu SpoAi??ecznego

ai??zBUDZIKai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytet VII. Promocja integracji spoAi??ecznej, DziaAi??anie 7.1 RozwA?j i upowszechnianie aktywnej integracji, PoddziaAi??anie 7.1.1 RozwA?j i upowszechnienie aktywnej integracji przez oAi??rodki pomocy spoAi??ecznej Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki 2007-2013.

Kamagra Jelly without prescription, clomid without prescription.

Projekt systemowy BUDZIK realizowany jest przez Miejski OAi??rodek Pomocy SpoAi??ecznej w Ozorkowie od 2008 r.

W ramach projektu corocznie organizowany jest cykl szkoleAi?? z aktywizacji zawodowej, zapewnioneAi?? jest indywidualne doradztwo zawodowe, poradnictwo prawne i psychologiczne, a takA?e zajAi??cia o charakterze zawodowym. Ai??

GAi??A?wnym celem projektu jest aktywizacja zawodowa, podniesienie kwalifikacji i podjAi??cie zatrudnienia przez osoby dAi??ugotrwale bezrobotne z terenu miasta Ozorkowa poprzez udziaAi?? w szkoleniach motywacyjnych i warsztatach aktywnego poszukiwania pracy oraz kursach zawodowych.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe