Prace na Targowisku zgodnie z planem

Opublikowane przez Wydział OS dnia 18/07/2013 – 15:23 -

Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. StarzyAi??skiego, rozpoczAi??ta niespeAi??na dwa miesiAi??ce temu, przebiega zgodnie z harmonogramem. W tym tygodniu na placu budowy rozpoczAi??to tzw. ai??zpalowanieai???, czyli wbijanie w ziemiAi?? specjalnych betonowych sAi??upA?w, ktA?re bAi??dAi?? podtrzymywaAi?? wiaty handlowe. Ma to zapobiec zapadaniu siAi?? wiat w podmokAi??y teren.Ai??

order periactin, buy dapoxetine online.

- W sumie musimy wbiAi?? w ziemiAi?? 166 sAi??upA?w, kaA?dy o dAi??ugoAi??ci 5 metrA?wAi?? – wyjaAi??nia kierownik budowy Marcin Hemka ai??i?? potrwa to kilka dni, poniewaA? dziennie jesteAi??my w stanie zamontowaAi?? takich pali ok.30-40.

amitriptyline buy online, amitriptyline buy online, amitriptyline buy online, amitriptyline buy online, amitriptyline buy online, amitriptyline buy online, amitriptyline buy online, amitriptyline buy online.

Do tej pory zakoAi??czono juA? wszystkie prace zwiAi??zane z oczyszczaniem terenu i uAi??oA?eniem infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, wodociAi??gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W tej chwili ukAi??adane sAi?? krawAi??A?niki od strony ul. Rzecznej i trwajAi?? prace wykoAi??czeniowe w budynku sanitarnym.

Po zakoAi??czeniu ai??zpalowaniaai??? na pAi??ycie rynku zostanie uAi??oA?ona kostka brukowa i bAi??dzie moA?na montowaAi?? wiaty.

viagra price in pakistan karachi.

- Na razie wszystkie prace sAi?? prowadzone zgodnie z harmonogramem i sAi??dzAi??, A?e modernizacja rynku zakoAi??czy siAi?? zgodnie z zaplanowanym terminem ai??i?? dodaje Marcin Hemka.

Przypomnijmy; na czas remontu Targowisko Miejskie przeniesiono na ul. Unii; w zwiAi??zku z tym ul. Unii jest zamkniAi??ta dla ruchu na odcinku od Ronda SolidarnoAi??ci do ul. PoAi??udniowej.

Planowany termin zakoAi??czenia modernizacjiAi??rynku przy ul. StarzyAi??skiegoAi??to 30 listopada 2013 r.

Na przebudowAi?? Targowiska OzorkA?w otrzymaAi?? milion zAi?? dofinansowania. CaAi??kowita wartoAi??Ai?? inwestycji to ponad 2 mln zAi??otych. Miasto otrzymaAi??o dofinansowanie w ramach dziaAi??ania ai??zPodstawowe usAi??ugi dla gospodarki i ludnoAi??ci wiejskiejai??? w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposaA?enia targowiska staAi??ego objAi??tego Programem Rozwoju ObszarA?w Wiejskich na lata 2007-2013.

 


Bez kategorii | Brak komentarzy »