Postępowanie w sprawie wydania decyzji na wycinkę drzew i krzewów

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:37 -

Komórka odpowiedzialna: Wydział Polityki Przestrzennej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Sławomira Cytrowska
Adres: 95 – 035 Ozorków, ul. Wigury 1 II piętro, pokój 208
Telefon: 042 710-31-37
Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012 – tutaj
Forma wnoszenia podania: Osobiście
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  • dokument potwierdzający własność działki, na której znajdują się przedmiotowe drzewa lub krzewy
Formularze do pobrania: Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów – pobierz wniosek
Opłaty: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306)
Forma załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna
Termin załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia wniosku (z wyłączeniem terminów biegnących w trakcie opiniowania i uzgadniania przez organy właściwe uczestniczące w prowadzeniu niniejszego postępowania)
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa
Informacje dodatkowe: -

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe