Jak wykorzystujemy Ai??rodki unijne

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 24/05/2007 – 11:11 -

zporr-ue
Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ZPORR 213/2004 ai??zBudowa ulicy Unii w Ozorkowie (dla poAi??Ai??czenia drA?g powiatowych zbiorczych: Maszkowska ai??i?? Lipowa)ai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sAi??uA?Ai??cej wzmacnianiu konkurencyjnoAi??ci regionA?w, DziaAi??anie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego ukAi??adu transportowego, PoddziaAi??anie 1.1.1 Infrastruktura drogowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? inwestycji ai??i?? 5Ai??424Ai??682,77 PLN

W tym dofinansowanie ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ai??i?? 3 805 6314,07 PLN

Realizacja inwestycji obejmowaAi??a budowAi?? ulicy o szerokoAi??ci jezdni 12-14 m w liniach rozciAi??gajAi??cych 25-27 m, jednojezdniowej czteropasmowej i dostosowanej w parametrach do przejazdu pojazdA?w o nacisku na oAi?? do 30 ton. Obok drogi powstaAi?? chodnik i Ai??cieA?ka rowerowa, a takA?e oAi??wietlenie uliczne. Wody deszczowe odprowadzane sAi?? z nawierzchni drogi sieciAi?? kanalizacji deszczowej. A?Ai??czna dAi??ugoAi??Ai?? drogi wynosi 560 mb.

GAi??A?wnym celem inwestycji byAi??o odciAi??A?enie ukAi??adu komunikacyjnego poprzez zmniejszenie ruchu samochodowego i zanieczyszczenia Ai??rodowiska w historycznym centrum Ozorkowa, a takA?e jednoczesne stworzenie dogodnego poAi??Ai??czenia drogowego obszarA?w rozwoju gospodarczego miasta Ozorkowa z DrogAi?? KrajowAi?? Nr 1 oraz wAi??zAi??em ai??zEmiliaai??? autostrady A-2.

order Cialis Super Active online, generic zithromax. where buy levofloxacin.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe