Opłata targowa

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 14:59 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarowaniem Majątkiem Komunalnym
Osoba właściwa do załatwienia sprawy I.Kmieciak, B.Wojciechowska, T.Nowacka, Z.Wierciński
Adres 95-035 Ozorków, ul. Starzyńskiego 4/6
Telefon 042 710 31 21
Podstawa prawna Art. 15ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.), Uchwała Nr LXXIII/673/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej.
Opłaty Wysokość opłat zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr XLVIII/379/05 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej.
Forma załatwienia sprawy Pokwitowanie potwierdzające wysokość wniesionej dziennej opłaty targowej.
Termin załatwienia sprawy Opłata targowa pobierana jest w dniu dokonywania sprzedaży.
Informacje dodatkowe Opłata dzienna targowa pobierana jest w formie inkasa w formie gotówkowej przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Ozorkowie.

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe