OpAi??ata targowa

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 14:59 -

list of sulfa drugs.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Gospodarowaniem MajAi??tkiem Komunalnym
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy I.Kmieciak, B.Wojciechowska, T.Nowacka, Z.WierciAi??ski
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. StarzyAi??skiego 4/6
Telefon 042 710 31 21
Podstawa prawna Art. 15ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opAi??atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.), UchwaAi??a Nr LXXIII/673/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 paA?dziernika 2010r. w sprawie stawek opAi??aty targowej.
OpAi??aty WysokoAi??Ai?? opAi??at zgodnie z zaAi??Ai??cznikiem do UchwaAi??y Nr XLVIII/379/05 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie stawek opAi??aty targowej.
Forma zaAi??atwienia sprawy Pokwitowanie potwierdzajAi??ce wysokoAi??Ai?? wniesionej dziennej opAi??aty targowej.
Termin zaAi??atwienia sprawy OpAi??ata targowa pobierana jest w dniu dokonywania sprzedaA?y.
Informacje dodatkowe OpAi??ata dzienna targowa pobierana jest w formie inkasa w formie gotA?wkowej przez upowaA?nionych pracownikA?w UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie.

order Viagra soft FRUIT online cheap, dapoxetine online. all pills shop review, all pills shop review, all pills shop review, all pills shop review, all pills shop review, all pills shop review. cialis with paypal payment, cialis with paypal payment, cialis with paypal payment, cialis with paypal payment, cialis with paypal payment, cialis with paypal payment, cialis with paypal payment, cialis with paypal payment.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe