Ochrona i zdrowie

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 09/06/2006 – 10:44 -

SONY DSCMiejska Przychodnia Zdrowia w Ozorkowie
Adres: ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków
Rejestracja (ogólna) – tel.: 42 710-31-50
Rejestracja (dziecięca) – tel.: 42 710-31-10

Dyrektor – tel.: 42 710-31-67
Kadry – tel.: 42 710-31-12
Księgowość – tel.: 42 710-31-23
Gabinet zabiegowy – tel.: 42 710-31-15
Chirurg ortopeda – tel.: 42 710-31-24
Stomatolog – tel.: 42 710-31-36
Laboratorium – tel.: 42 710-31-65
RTG – tel.: 42 710-31-44
Środowisko – tel.: 42 710-31-93
Poradnia Kobiet – tel.: 42 710-31-66
Laryngolog – tel.: 42 710-31-68
Poradnia uzależnień – tel.: 42 710-31-03
Poradnia Okulistyczna – tel.: 42 710-31-92

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA DLA MIESZKAŃCÓW OZORKOWA

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDAR” w Ozorkowie
Adres: ul. Wyszyńskiego 2, 95-035 Ozorków
tel.: 42 718-26-25

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk” Sp. z o.o. w Ozorkowie
Adres: ul. Konstytucji 3-go Maja 12/14, 95-035 Ozorków
tel.: 42 718-42-42

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KroMedic”
Adres: ul. Praga 19/21, 95-035 Ozorków
tel.: 42 277-15-37

Przychodnia Lekarska „ZDROWIE” w Ozorkowie
Adres: ul. Wyszyńskiego 23, 95-035 Ozorków
tel.: 42 718-14-27

Prywatna Przychodnia Lekarska „Ga-Med” w Ozorkowie
Adres: ul. Żwirki 2, 95-035 Ozorków
tel.: 42 718-34-50

STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Adres: ul. Kościuszki 1, 95-035 Ozorków
tel.: 999

APTEKI W OZORKOWIE

„Alfa” ul. Nowe Miasto 3 tel.: 42 277-51-66
„Omega” ul. Mielczarskiego 39 tel.: 42 718-98-13
„Pod Pegazem” ul. Listopadowa 6 tel.: 42 718-33-81
„Cefarm” ul. Lotnicza 1 tel.: 42 718-88-33
„Sanax” ul. Wyszyńskiego 2 tel.: 42 718-43-22
„Cefarm” Pl. Jana Pawła II 17 tel.: 42 718-10-21
„Stokrotka” ul. Starzyńskiego 8 tel.: 42 718-14-58
„Nad Bzurą” ul. Starzyńskiego 7 tel.: 42 719-75-74
„Hellenica” s.c. ul. Starzyńskiego 31 tel.: 42 280-78-61
Hortensja” ul. Praga 27/29 tel.: 42 710-16-00

Dyżury aptek: pobierz

Informacja o zmianie dyżurów aptek w Ozorkowie

 

Ochrona zdrowia psychicznego

Informacje

 

Rada Społeczna Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie

W dniu 19.01.2012r. w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Ozorkowie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie, w którym uczestniczyli zaproszeni przez Burmistrza Miasta Ozorkowa członkowie Rady Społecznej oraz Dyrektor i pracownicy Miejskiej Przychodni Zdrowia, przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Na spotkaniu m.in. poinformowano o wejściu w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, przyjęto protokół z posiedzenia Rady Społecznej w dniu 13.06.2011r., omówiono sprawy dotyczące przebiegu postępowań konkursowych Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w roku 2012 oraz wykonania termomodernizacji i pozostałych prac remontowych w Miejskiej Przychodni Zdrowia zlokalizowanej w budynku przy ul. Wigury 1 w Ozorkowie.

 

PRZECIWDZIAŁANIE SPRZEDAŻY WYROBÓW TYTONIOWYCH OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych:

  • zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (w przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego wyroby tytoniowe, sprzedawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego),
  • w miejscu sprzedaży umieszcza się widoczną i czytelną informację o treści: „ Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18”,
  • zabrania się eksponowania w punktach sprzedaży przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych.

Sprzedawanie wyrobów tytoniowych wbrew obowiązującemu prawu grozi sankcjami:

  • 500 zł mandatu za sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim,
  • nawet 2000 zł grzywny w przypadku odmowy przyjęcia mandatu i skierowania sprawy do Sądu Rejonowego (orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia),
  • powództwo cywilne ze strony rodzica osoby niepełnoletniej, która nabyła papierosy,
  • umieszczenie punktu sprzedaży na czarnej liście Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18! (www.stop18.pl).

 

NIE SPRZEDAWAJ WYROBÓW TYTONIOWYCH NIEPEŁNOLETNIM

NIE HANDLUJ WYROBAMI TYTONIOWYMI Z PRZEMYTU

JAKO SPRZEDAWCA MASZ PRAWO LEGITYMOWAĆ MŁODO WYGLĄDAJĄCE OSOBY, KTÓRE PROSZĄ O PAPIEROSY

REAGUJ, GDY JESTEŚ ŚWIADKIEM SPRZEDAŻY PAPIEROSÓW NIEPEŁNOLETNIEMU LUB KIEDY WIDZISZ HANDEL PAPIEROSAMI Z PRZEMYTU

ZGŁOŚ WYKROCZENIE POLICJI TEL. 997

PROGRAMY

Uchwała Nr XVII/147/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2016”, kliknij tutaj

Uchwała Nr XVIII/162/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 19 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr XVII/147/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2016”, kliknij tutaj

Uchwała Nr LXI/493/14 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2015”, kliknij tutaj

Uchwała Nr LXI/494/14 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Miasto Ozorków na lata 2015-2019, kliknij tutaj


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe