Nowe wiaty na targowisku juA? za tydzieAi??

Opublikowane przez Wydział OS dnia 03/09/2013 – 14:16 -

logotypytargowisko

buy depakote online, buy clomid online.

Prace na Targowisku Miejskim przebiegajAi?? bardzo sprawnie. DziAi??ki temu wykonawca zacznie montowaAi?? pierwsze, nowe wiaty handlowe juA? od poniedziaAi??ku (9 wrzeAi??nia), czyli wczeAi??niej niA? pierwotnie planowano.

- Jutro zakoAi??czone zostanie wykonywanie oczepA?w na palach pod montaA? sAi??upA?w, czyli wylewanie betonu na szeregowo uAi??oA?onych palach fundamentowych. Dotychczas zuA?yto ponad 400 ton betonu ai??i?? mA?wi Grzegorz ZieliAi??ski, gAi??A?wny wykonawca modernizacji Ai??- bactrim sciroppo prezzo, bactrim sciroppo prezzo, bactrim sciroppo prezzo, bactrim sciroppo prezzo, bactrim sciroppo prezzo, bactrim sciroppo prezzo, bactrim sciroppo prezzo, bactrim sciroppo prezzo. Wylewanie betonu byAi??o moA?liwe po wczeAi??niejszym sprawdzeniu i przetestowaniu wytrzymaAi??oAi??ci sAi??upA?w betonowych, ktA?re bAi??dAi?? podtrzymywaAi?? wiaty ai??i?? dodaje.

Wykonawca zakoAi??czyAi?? juA? ukAi??adanie kostki na wjeA?dzie na targowisko od strony ul. StarzyAi??skiego. ZakoAi??czono rA?wnieA? budowAi?? budynku sanitarnego, ktA?ry dostosowany jest dla osA?b niepeAi??nosprawnych.

cialis without prescription canada.

Ai??- Bardzo siAi?? cieszAi??, A?e modernizacja targowiska przebiega w tak dobrym tempie. Wykonawca nie ma A?adnych opA?A?nieAi??. Mam nadziejAi??, A?e dalsze prace bAi??dAi?? odbywaAi?? siAi?? bez A?adnych zakAi??A?ceAi?? i przed koAi??cem rokuAi??kupcy powrA?cAi?? na nowoczesne, zmodernizowane targowisko ai??i?? mA?wi burmistrz Jacek Socha.


Bez kategorii | Brak komentarzy »