Jak wykorzystujemy Ai??rodki unijne

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 24/07/2007 – 12:10 -

Rysunek13
Projekt wspA?Ai??finansowany ze Ai??rodkA?w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznegoAi??

ai??zI to Ai??wiatAi??o jest w zasiAi??gu twojej rAi??ki ai??i?? szkolenia z ICTai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki.

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu ai??i?? 50Ai??000,00 PLN

order Extra Super Tadadel online, acquire zithromax.

Beneficjentem projektu byAi??a Gmina Miasta Ozorkowa.

W ramach projektu 50 nauczycieli placA?wek oAi??wiatowych Gminy Miasta Ozorkowa zostaAi??o objAi??tych szkoleniem w posAi??ugiwaniu siAi?? nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Cykl szkoleniowy obejmowaAi?? 24 godziny (6 spotkaAi?? po 4 godziny).

Realizacja projektu miaAi??a na celu zwiAi??kszenie jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz wzbogacenie form nauczania, zachAi??cajAi??cych uczniA?w do aktywnoAi??ci w rA?A?nych zajAi??ciach pozaszkolnych i rozwijania wAi??asnych zainteresowaAi??.

  canadian prandin repaglinide tablets.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe