Jak wykorzystujemy środki unijne

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 24/07/2007 – 12:10 -

Rysunek13
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego 

„I to światło jest w zasięgu twojej ręki – szkolenia z ICT”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Całkowita wartość projektu – 50 000,00 PLN

Beneficjentem projektu była Gmina Miasta Ozorkowa.

W ramach projektu 50 nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miasta Ozorkowa zostało objętych szkoleniem w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Cykl szkoleniowy obejmował 24 godziny (6 spotkań po 4 godziny).

Realizacja projektu miała na celu zwiększenie jakości usług edukacyjnych, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz wzbogacenie form nauczania, zachęcających uczniów do aktywności w różnych zajęciach pozaszkolnych i rozwijania własnych zainteresowań.

 


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe