Jak wykorzystujemy Ai??rodki unijne

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 24/07/2007 – 12:10 -

Rysunek13
Projekt wspA?Ai??finansowany ze Ai??rodkA?w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznegoAi??

ai??zI to Ai??wiatAi??o jest w zasiAi??gu twojej rAi??ki ai??i?? szkolenia z ICTai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki.

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu ai??i?? 50Ai??000,00 PLN

Beneficjentem projektu byAi??a Gmina Miasta Ozorkowa.

W ramach projektu 50 nauczycieli placA?wek oAi??wiatowych Gminy Miasta Ozorkowa zostaAi??o objAi??tych szkoleniem w posAi??ugiwaniu siAi?? nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Cykl szkoleniowy obejmowaAi?? 24 godziny (6 spotkaAi?? po 4 godziny).

Realizacja projektu miaAi??a na celu zwiAi??kszenie jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz wzbogacenie form nauczania, zachAi??cajAi??cych uczniA?w do aktywnoAi??ci w rA?A?nych zajAi??ciach pozaszkolnych i rozwijania wAi??asnych zainteresowaAi??.

 


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe