Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 17/07/2007 – 10:01 -

1man 1jar video, 1man 1jar video, 1man 1jar video, 1man 1jar video, 1man 1jar video, 1man 1jar video, 1man 1jar video, 1man 1jar video.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? OAi??wiaty, Sportu i Spraw SpoAi??ecznych
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Barbara Kacprzak
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Listopadowa 16, II piAi??tro, pokA?j 204
Telefon 042 7103134
Podstawa prawna RozdziaAi?? 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz.191 z pA?A?n. zm.)
RozporzAi??dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marcaAi?? 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz.393 z pA?A?n. zm.)
Art.104 Kodeksu PostAi??powania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) ZarzAi??dzenie Burmistrza Miasta Ozorkowa w sprawie powoAi??ania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajAi??cych siAi?? awans na stopieAi?? nauczyciela mianowanego
Forma wnoszenia podania OsobiAi??cie
Wymagane dokumenty
  1. wniosek o podjAi??cie postAi??powania egzaminacyjnego na stopieAi?? awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
  2. dokumenty potwierdzajAi??ce posiadane kwalifikacje zawodowe,
  3. cytotec express usa.

  4. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
  5. zaAi??wiadczenie dyrektora szkoAi??y o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym przez niego stanowisku w dniu wydania zaAi??wiadczenia oraz w okresie odbywania staA?u,
  6. zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji,
  7. ocena dorobku zawodowego za okres staA?u,
  8. inne dokumenty poAi??wiadczajAi??ce ich osiAi??gniAi??cia zawodowe.
OpAi??aty brak
Forma zaAi??atwienia sprawy Decyzja o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego/Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Termin zaAi??atwienia sprawy Dwa razy w roku ai??i?? do 31 sierpnia i do 31 grudnia.
Tryb odwoAi??awczy Akt mianowania jest decyzjAi?? administracyjnAi??, od wydania ktA?rej nauczycielowi przysAi??uguje odwoAi??anie do A?A?dzkiego Kuratora OAi??wiaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Informacje dodatkowe Wnioski o podjAi??cie postAi??powania egzaminacyjnego na stopieAi?? awansu zawodowego nauczyciela mianowanego skAi??ada siAi?? w terminie do 30 czerwca lub do 31 paA?dziernika danego roku.

Brand Viagra online, cheap zithromax.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe