Na targowisku prace w peAi??ni

Opublikowane przez Wydział OS dnia 27/08/2013 – 12:42 -

logotypytargowisko buy clomid overnight delivery.

Prace budowlane na Targowisku Miejskim przebiegajAi?? zgodnie z harmonogramem. ZakoAi??czono ukAi??adanie kostki na placu handlowym przy ul. StarzyAi??skiego i na nowych ulicach, ktA?re powstaAi??y w obrAi??bie rynku. Wykonawca koAi??czy ukAi??adanie kostki na wjeA?dzie na targowisko od strony ul. StarzyAi??skiego. ZakoAi??czono juA? budowAi?? budynku sanitarnego.

Obecnie przygotowywane sAi?? zbrojenia pod Ai??awy, na ktA?rych stanAi?? wiaty.

Wszystkie prace ziemne, zwiAi??zane z uAi??oA?eniem instalacji i mediA?w, zostaAi??y zakoAi??czone jeszcze w lipcu.

can i snort trazodone, can i snort trazodone, can i snort trazodone, can i snort trazodone, can i snort trazodone, can i snort trazodone, can i snort trazodone, can i snort trazodone.

Przypomnijmy, planowany termin stawiania wiat to 1 paA?dziernika. Na zmodernizowanym rynku wiaty handlowe, o powierzchni w sumie 1Ai??500 m2, zostanAi?? zamontowane za pawilonem PSS ai??zSpoAi??emai???, a nie od strony ul. StarzyAi??skiego, jak byAi??o to wczeAi??niej. CzAi??Ai??Ai?? rynku miAi??dzy rzekAi?? i ciAi??giem sklepA?w, z wjazdem od ul. StarzyAi??skiego, przeznaczona bAi??dzie dla kupcA?w, ktA?rzy nie bAi??dAi?? mieAi?? wykupionych stoisk pod wiatami.

ZakoAi??czenie inwestycji zaplanowano na 30 listopada 2013 r.

- Inwestycja ta jest konicznoAi??ciAi?? w naszym mieAi??cie. Targowisko Miejskie wymagaAi??o kompleksowej modernizacji, dziAi??ki ktA?rej w znaczAi??cy sposA?b poprawiAi?? siAi?? warunki handlu ai??i?? mA?wi burmistrz Jacek Socha.

Przypomnijmy; na przebudowAi?? targowiska OzorkA?w otrzymaAi?? milion zAi?? dofinansowania. CaAi??kowita wartoAi??Ai?? inwestycji to ponad 2 mln zAi??otych. Miasto otrzymaAi??o dofinansowanie w ramach dziaAi??ania ai??zPodstawowe usAi??ugi dla gospodarki i ludnoAi??ci wiejskiejai??? w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposaA?enia targowiska staAi??ego objAi??tego Programem Rozwoju ObszarA?w Wiejskich na lata 2007-2013.

nolvadex buy online, buy dapoxetine.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe