Modernizacja Targowiska – kolejne prace

Opublikowane przez Wydział OS dnia 01/08/2013 – 12:00 -

Na modernizowanym Targowisku Miejskim przy ul. StarzyAi??skiego widaAi?? zarys nowego rynku. CzAi??Ai??Ai?? pAi??yty targowiska pokryta jest juA? kostkAi?? brukowAi??.

what is metformin.

Nowo wyznaczona ulica, okalajAi??ca rynek od strony Bzury do ulicy Praga, ma juA? krawAi??A?niki, podobnie jak ulica, ktA?ra powstaje miAi??dzy pawilonem handlowym PSS ai??zSpoAi??emai??? i stojAi??cymi obok sklepami. Na obu ulicach, odchodzAi??cych od ul. StarzyAi??skiego, ukAi??adana jest kostka brukowa. Na terenie placu zamontowano juA? 25 nowych latarni.

cailas, cailas, cailas, cailas, cailas, cailas, cailas, cailas.

Na plac budowy dostarczane sAi?? pierwsze elementy nowych wiat handlowych.

order clomid online cheap, generic clomid.

- Zanim zaczniemy montowaAi?? wiaty, musimy sprawdziAi?? i przetestowaAi?? wytrzymaAi??oAi??Ai?? sAi??upA?w betonowych, ktA?re bAi??dAi?? je podtrzymywaAi?? ai??i?? mA?wi Grzegorz ZieliAi??ski, gAi??A?wny wykonawca modernizacji ai??i?? wszystkie 166 piAi??ciometrowych sAi??upA?w zostaAi??o juA? wbitych w ziemiAi?? i wkrA?tce bAi??dziemy je testowaAi??.

Planowany termin stawiania wiat to 1 paA?dziernika. Na zmodernizowanym rynku wiaty handlowe, o powierzchni w sumie 1Ai??500 m kw, zostanAi?? zamontowane za pawilonem PSS ai??zSpoAi??emai???, a nie od strony ul. StarzyAi??skiego, jak byAi??o to wczeAi??niej. CzAi??Ai??Ai?? rynku miAi??dzy rzekAi?? i ciAi??giem sklepA?w, z wjazdem od ul. StarzyAi??skiego, przeznaczona bAi??dzie dla kupcA?w, ktA?rzy nie bAi??dAi?? mieAi?? wykupionych stoisk pod wiatami.

Przypomnijmy; do tej pory zakoAi??czono juA? wszystkie prace zwiAi??zane z oczyszczaniem terenu i uAi??oA?eniem infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, wodociAi??gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Planowany termin zakoAi??czenia modernizacji rynku przy ul. StarzyAi??skiego to 30 listopada 2013 r.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe