Miejska Komisja RozwiAi??zywania ProblemA?w Alkoholowych w Ozorkowie

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 26/10/2006 – 13:31 -

MASZ PROBLEM Z OSOBAi?? NADUAi??YWAJAi??CAi?? ALKOHOLU
zAi??A?A?Ai?? do
Miejskiej Komisji RozwiAi??zywania ProblemA?w Alkoholowych w Ozorkowie
pisemny wniosek o zastosowanie wobec niej leczenia odwykowego!
pobierz wniosek

Siedziba MKRPA:
ul. Listopadowa 16, I piAi??tro, pok. 202
tel.: 42 710-31-34

poniedziaAi??ek 8:00 ai??i?? 16:00
wtorek 9:00 ai??i?? 17:00
Ai??roda 8:00 ai??i?? 16:00
czwartek 8:00 ai??i?? 16:00
piAi??tek 8:00 ai??i?? 16:00

W skAi??ad komisji wchodzAi?? osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiAi??zywania problemA?w alkoholowych:
Kamila Ratke – przewodniczAi??ca komisji
Milena Zawadzka – sekretarz
Sylwia StoliAi??ska Ai??- czAi??onek komisji
Roman Drozdowski- czAi??onek komisji
A?ukasz Choinkowski – czAi??onek komisji


Zarz. Nr 187/11 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 18.10.2011r. w sprawie powoAi??ania Miejskiej Komisji RozwiAi??zywania ProblemA?w Alkoholowych (240.2kB) Zapisz dokument PokaA? dokument

Zarz. Nr 69/13 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 18.04.2013r. w spr. zmiany ZarzAi??dzenia Nr 187/2011 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 18.10.2011 r. w sprawie powoAi??ania Miejskiej Komisji RozwiAi??zywania ProblemA?w Alkoholowych (30.1kB) Zapisz dokument PokaA? dokument

Zarz. Nr 86/13 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 24.05.2013r. w spr. zmiany ZarzAi??dzenia Nr 187/2011 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 18.10.2013 r. w sprawie powoAi??ania Miejskiej Komisji RozwiAi??zywania ProblemA?w Alkoholowych (29.1kB) Zapisz dokument PokaA? dokument

Zarz. Nr 78/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 12.06.2014r. w spr.zmiany ZarzAi??dzenia Nr 187/2011 BMO z dnia 18.10.2011 r. w spr. powoAi??ania Miejskiej Komisji RozwiAi??zywania ProblemA?w Alkoholowych (316kB) Zapisz dokument PokaA? dokument

ZarzAi??dzenie Nr 115/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 07.10.2015 r. w spr. powoAi??ania Miejskiej Komisji RozwiAi??zywania ProblemA?w Alkoholowych (4.6MB) cheap sildenafil, cheap zithromax. Zapisz dokument PokaA? dokument
ZarzAi??dzenie Nr 125/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 09.11.2015 r.Ai??w sprawie zmiany skAi??adu osobowego Miejskiej Komisji RozwiAi??zywania ProblemA?w Alkoholowych (5.6MB) Zapisz dokument PokaA? dokument

Miejska Komisja RozwiAi??zywania ProblemA?w Alkoholowych inicjuje dziaAi??ania w zakresie profilaktyki i rozwiAi??zywania problemA?w alkoholowych poprzez:

  • podejmowanie czynnoAi??ci zmierzajAi??cych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osA?b uzaleA?nionych od alkoholu obowiAi??zku poddania siAi?? leczeniu w zakAi??adzie lecznictwa odwykowego (zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeA?woAi??ci i przeciwdziaAi??aniu alkoholizmowiAi?? – Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231),
  • kontrolAi?? przestrzegania zasadAi?? i warunkA?w korzystania z zezwolenia na sprzedaA? napojA?w alkoholowych przez przedsiAi??biorcA?w (zgodnie z art. 18 ust.8Ai?? ustawy o wychowaniu w trzeA?woAi??ci i przeciwdziaAi??aniu alkoholizmowi).

free sexvideo.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe