Lokalne punkty konsultacyjne

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 11:28 -

Lokalne punkty konsultacyjne:

Lokalne punkty konsultacyjne świadczą bezpłatne usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Więcej informacji w siedzibach Lokalnych Punktów Konsultacyjnych:

 1. Regionalna Izba Gospodarcza
  90-721 Łódź, ul. Więckowskiego 13, II piętro
  tel.: 42 632-72-92
  fax: 42 632-72-92
  www.rig.lodz.pl, email: rig@rig.lodz.pl
 2. Fundacja Inkubator
  Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości – Punkt Konsultacyjny
  90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 114
  tel.: 42 633-16-55                                                  tel./fax: 42 633-87-13                      www.inkubator.org.pl, e-mail: fundacja@inkubator.org.pl
 3. Agencja Rozwoju Kutnowskiego S.A.
  99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11
  tel.: 24 355-74-53                              www.arrk.kutno.net.pl, e-mail: arrk@kutno.net.pl
 4. Punkt Konsultacyjny – Zgierz
  95-100 Zgierz, ul. A. Struga 23
  tel.: 42 714-03-06
Przydatne strony internetowe:
 1. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego www.larr.lodz.pl
 2. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości www.frp.lodz.pl
 3. Polska Agencja Rozwoju Regionalnego www.parp.gov.pl
 4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl
 5. Ministerstwo Gospodarki www.mgip.gov.pl
 6. Portal Innowacji www.pi.gov.pl
 7. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej www.rcie.lodz.pl
 8. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi www.wup.lodz.pl
 9. Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności www.ipis.pl
 10. Urząd Marszałkowski w Łodzi www.lodzkie.pl
 11. Program Konkurencyjność www.konkurencyjnosc.gov.pl
 12. Program Komisji Europejskiej dla MŚP www.euroinfo.org.pl
 13. Przyjazna Administracja www.infoobywatel.gov.pl
 14. Portal Promocji Eksportu www.eksporter.gov.pl
 15. Portal Funduszy Strukturalnych www.funduszestrukturalne.gov.pl

Bez kategorii | Brak komentarzy »