Kosztowna wiedza na temat wycinania drzew

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 09/04/2008 – 14:12 -

im wiAi??cej drzew tym lepiej

Posiadanie wiedzy prawnej na poniA?szy temat moA?e przyczyniAi?? siAi?? do zaoszczAi??dzenia caAi??kiem sporych sum pieniAi??dzy, wyzwoliAi?? nas od sporych kAi??opotA?w.

order ventolin inhaler next day.

OtA?A? w zwiAi??zku z pojawiajAi??cymi siAi?? informacjami w Ai??rodkach masowego przekazu o przypadkach usuwania drzew bez wymaganego prawem zezwolenia, informujemy o obowiAi??zujAi??cych w tym zakresie przepisach. Stosownie do art.83, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, usuniAi??cie drzew lub krzewA?w z terenu nieruchomoAi??ci moA?e nastAi??piAi?? po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wA?jta lub burmistrza, na wniosek posiadacza nieruchomoAi??ci.

internet drugs without prescription, internet drugs without prescription, internet drugs without prescription, internet drugs without prescription, internet drugs without prescription, internet drugs without prescription, internet drugs without prescription, internet drugs without prescription.

Za usuniAi??cie drzew mogAi?? byAi?? naliczone opAi??aty, ktA?re trafiAi?? na Gminny Fundusz Ochrony Asrodowiska, a za zniszczenie lub usuniAi??cie drzew bez wymaganego zezwolenia wymierza siAi?? obligatoryjnie administracyjnAi?? karAi?? pieniAi??A?nAi??. Stawki kar, uzaleA?nione od gatunku drzew i obwodu pnia na wysokoAi??ci 130 cm. Kary dotkliwe mogAi?? wynieAi??Ai?? nawet do kilkudziesiAi??ciu tysiAi??cy.

Dlatego lepiej dmuchaAi?? na zimne i w przypadku planowanego usuniAi??cia drzew z terenu posesji, dziaAi??ki naleA?y wystAi??piAi?? z wnioskiem do Burmistrza Miasta Ozorkowa o wydanie zezwolenia.

pobierz wniosek

Ponadto informujemy, A?e zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt. 3 ai??i?? 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pA?z. zm. ) w stosunku do gatunkA?w dziko wystAi??pujAi??cych ptakA?w objAi??tych ochronAi?? gatunkowAi?? zabrania siAi?? umyAi??lnego niszczenia ich gniazd, jaj, postaci mAi??odocianych oraz siedlisk. Jako siedlisko ptakA?w traktuje siAi?? miejsce ich wystAi??powania i lAi??gu. Za naruszenie zakazA?w obowiAi??zujAi??cych w stosunku do gatunkA?w chronionych , sprawca zgodnie z art. 126 ww. ustawy podlega karze aresztu albo grzywny.

PamiAi??taj!!!

Zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o ochronie przyrody Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 prace zwiAi??zane z usuwaniem gniazd z obiektA?w budowlanych i terenA?w zieleni, jeA?eli wymagajAi?? tego wzglAi??dy bezpieczeAi??stwa lub sanitarne dopuszczalne sAi?? poza okresem lAi??gowym ptakA?w, tj. od 16 paA?dziernika do koAi??ca lutego.

Super Tadarise buy online, clomid without prescription.


Bez kategorii, Rada Miejska | Brak komentarzy »