KONKURS „EkoAktywni”

Opublikowane przez Sas.M dnia 22/06/2016 – 15:40 -

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił III edycję Konkursu „EkoAktywni”, którego celem jest nagrodzenie: organizacji pozarządowych i osób fizycznych za działalność na rzecz ochrony środowiska na woj. łódzkiego.

Konkurs ogłoszony jest w następujących kategoriach:
- Organizacja pozarządowa – Zgłoszeń dokonywać mogą: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie.
- Osoba fizyczna w podkategoriach:
• ochrona siedlisk przyrodniczych –zgłoszeń dokonywać mogą osoby fizyczne prowadzące działania na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego;
• edukacja ekologiczna – zgłoszeń dokonywać mogą organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Więcej informacji na temat konkursu: http://www.zainwestujwekologie.pl/konkursy_o_nagrode_funduszu/article,1869,1,1.html


Bez kategorii | Brak komentarzy »